Постоянна благотворителна инициатива 
под патронажа на областния управител на Варненска област 
в помощ на страдащите от множествена склероза

Постоянна благотворителна инициатива
Тази страница ще бъде затворена едва след публикуването на отчет за приходната и разходната част на проекта.
Добрин  Митев
Областен управител  1997 -2000
на 34 години, роден във Варна.
Председател на СДС- Варна, от 1992 год. Възпитаник на Великотърновския университет - "Св.св. Кирил и Методий" специалност история и география.
(в"Демокрация" 16 март 1999 год.)

И н и ц и а т и в е н   к о м и т е т

Добрин Митев
Илияна Даскалова - Митева
Д-р Весела Чукурова
Д-р Надежда Делчева
Спас Спасов

Инициативният комитет, учреден на 25 януари 1999 г. си поставя за цен да съдейства за подпомагане лечението на болните от множествена склероза в гр. Варна чрез набирането на средства за купуването на медикамента "BETAFERON". Набирането на средства ще става чрез получаването на дарения и други инициативи, незабранени от Закона. 
Разходването на средствата ще става след решение на инициативния комитет.

Множествената склероза

е болест на централната нервна система r засяга хората на възраст между 20 и 40 години.
Причините за развитието на болестта са все още неизвестни.
Броят на засегнатите от множествена склероза във Варна е 100.

"B E T A F E R O N"

е единственото познато до момента  лекарство за облекчаване на страданията от множествена склероза.Дозата, необходима за провеждането на един шестмесечен курс
на лечение струва 
12 000 000 лв.


За връзка с инициативния комитет:
Спас Спасов  тел./факс : 600 617 press.varna@bta.bg , ул. "Преслав" 26   9000 Варна
Банкова сметка
30003010  5002496711
Банка ДСК - клон Варна
Georgi Genchev ©1999