Катедралния храм Св.Успение Богородично
Варненска област е земя на древни цивилизации. 
Одесос - както някога се е наричала Варна е основан още през шести век преди  новата ера от древните милетски гърци. Днешното си име - областният център Варна, получава с основаването на Българската държава през 681 година.
 
Стара снимка на залива от 1880 год.


Управлението на областта се осъществява от областен управител, който се назначава от Министерския съвет  за срок от 4 години.

Не случайно именно тук в предградията на Варна бе открито най-старото златно съкрови ще на планетата, експонирано във варненския Археологически музей.

Кораборемонтния завод
Варненския залив и пристанището
Археологическия музей

Геофизическите проучвания показват наличието на предпоставки за откриването на нефт и газ в морския шелф край нос Галата. Въглища, манганова руда, готварската сол са също сред най-важните природни ресурси на Областта. Значителен интерес представляват и водите, богати на йод, бром, бор и др. Значителни са запасите от варовици, големи количества пясъци. Истинско богатство за Варненска област са термалните извори, имащи важно национално и регионално значение. Основна черта в икономическото развитие на областната икономика е високата степен на концентрация и специализация на производството.

Кметство Варна/Линк към страницата на община Варна
Тук е съсредоточено цялото производство на Република България на калцинирана сода, сода каустик, поливенилхлорид, 80 на сто от корабите, дизелови двигатели, товарни автомобили, 35 на сто от цимента, 20 на сто от минелралните торове, 15 н сто от продуктите на хранително-вкусовата промишленост и т.н. и т. н.
Основен отрасъл за Варненска област е промишлеността. Водещо място, заема машиностроенето, с основни направления - корабостроене, химическа промишленост и двигателостроене. 

Най-големият производител на двигатели в страната - фирма "ВАМО" се намира също на територията на Варненска област.Тя е специализирана в производството на дизелови двигатели и нейната дейност е пряко сварзана с автомобилостроенето, съсредоточено край градовете Шумен и Велики Преслав.

Химическата промишленост във Варненска област е съсредоточена в Девня. Само девненският химически комплекс дава 16 на сто от продукцията на националната химия.

Важно значение за Областта и страната има развитието на хранително - вкусовата промишленост. Тя произвежда около една четвърт от промишлената продукця на Варненска област.

Електрониката и електротехническата промишленост на Варненска област е съсредоточена в град Варна.
Във Варненска област е съсредоточена и значителна част от електронната, стъкларската, порцеланово - фаянсовата, шивашката, текстилната и обувната промишленост.

Не на последно място трябва да бъде спомената и енергетиката. ТЕЦ "Варна" и ТЕЦ "Девня" са две от най-мощните топлоелектротехнически централи на Балканите .

Структуро определящ отрасъл в развитиетона областната икономика е и селското стопанство.

Като център на Областта Варна е и най-големият входно - изходен транспортен възел, свързващ Източна и централна Европа по море с Русия, Украйна, Грузия и останалия свят. Държавната корабоплавателна компания "БМФ" разполага с кораби с обща товароподемност 1 300 хил. тона , а чрез една от най-големите фериботни линии в света Варна - Иличовск е изграден пряк мост до Украйна.

Пристанище Варна
Във Варна се намира и едно от най-големите морски пристанищни комплекси на България, който разполага с пет пристанища: Варна - Изток, Варна - Запад, "ТЕЦ Варна и в с. Тополи. ЖП възел - Варна се свързва с вътрешността настраната по пет направления, а варненския Летищен комплекс е един от най-големите в страната.

Туристическите комплекси "Златни пясъци", "Св. Константин", "Ривиера" и "Слънчев ден" споделят известността на най-реномираните курорти в света.

Ривиера           Златни пясъци

Курортните комплекси, разположени в близост до Варна разполагат с над 40 000 легла, което представлява една трета от хотелската база на страната. Туристическият бизнес реализира около 10 на сто от произвеждания национален доход на територията на Областта.

Не на последно място трябва да бъде отбелязан и още един безспорен факт: "Варненска област е един от основните научни и културни центрове на страната. Тук се намират 9 висши учебни заведения, 4 от които във град Варна."

Всичко споменато до тук  е вероятно и най-добрата илюстрация на безспорния факт, че Варненска област има изключителната тежест на най-перспективния и динамично развиващ се регион на Република България.

www.varna-bg.com ©1999, 2000