ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Красимира Дянкова
телефон 052 / 602 127
факс 052 / 633 187
e-mail:

diankova@abv.bg : glaven_secretar@oa.vn.government.bg

Приемни дни за граждани всеки втори понеделник от 10 до 12 ч.

 

Родена на 25.06.1948 г. в гр.Варна.
Владее немски и английски език.
Омъжена, с две деца.

Образование :

 • 1963-1966 г. - I гимназия "Хр.Кабакчиев" Варна
 • 1967-1972 г. - ИУ Варна, специалност "Икономика на промишлеността"
 • 1993-1995 г. - ИУ Варна - магистърска степен "Мениджмънт"

Допълнителна квалификация :

 • 1995 г. - ИУ Варна, персонални компютри
 • 1996 г. - бизнес център "Места" София - сертификат за преподавател "Започнете своя бизнес"
 • 1999 г. - Университет по социология, гр.Гориция, Италия

Професионална дейност :

 • 1973-1991 г. - организатор туристически услуги в "Св.Св.Константин и Елена" АД
 • 1992 г. - ръководител направление "Външно туристическа дейност" в "Св.Св.Константин и Елена" АД
 • 1993-1995 г. - заместник директор "Външно туристическа дейност" в "Св.Св.Константин и Елена" АД
 • 1996-2000 г. - началник отдел "Финансов анализ и контрол" в община Варна
 • от 2000 г. - главен секретар в Областна администрация Варна
1997 © www.varna-bg.com 2002 © design Idea team