ОБЩИНА
Име, Фамилия
Длъжност
код
телефон
факс
Варна
Кирил Йорданов
кмет
052
2129 /280
222 800
600 616 
234 452
605 757
 
доц. Корновски
зам.кмет
-
   
 
Цонев
секретар
-
222 629
223 383
 
Стилиян Севастиянов
Председ.ОбС
-
223 390
259 991
 
Стоев
Соц. дейности
-
235 533
253 046
           
           
Аврен
Тодор  Тодор
кмет
05106
700
208
 
Ради Радев
зам.кмет
-
766
-
 
Господинова
Председ.ОбС
-
495
-
           
Аксаково
Атанас Стоилов
кмет
05113
2040
3293
 
Ирина Величкова
зам.кмет
-
2009
-
 
Слави Маринов
зам.кмет
-
2016
-
 
Карабашлиев
секретар
-
 
-
           
 Белослав
 Емил Дичев
 кмет
 01512
2554 
2214 
 
 Галина Тодорова
 зам.кмет
 -
 4900
 -
 
 Тодора Добрева
 зам.кмет
 -
 2562
 -
 
 
 секретар
 -
 
 -
 
 
 
 
 
 
 Бяла
 Илко Цонев
  кмет
 05143
 2402;2286
2130
 
 Полихронова
 секретар
 -
 2103
 -
 
 А.Тодоров
 Председ.ОбС
 -
 2047;2449
 -
 
 
 
 
 
 
 Ветрино
 Д. Господинов
 кмет
 05161
2116 
 2139
 
 Иринка Маджарова
 зам.кмет
 -
 2144
 -
 
 Пламен Маринов
 Председ.ОбС
 -
 
 -
 
 
 
 
 
 
 Вълчи дол
 Васил Василев
 кмет
 05131
 2313
 3450
 
 Ердинч Корназов
 зам.кмет
 -
 3205
 -
 
 П Димитрова
 секретар
 -
 2243
 -
 
 
 
 
 
 
 Девня
 Димитър Димитров
кмет
0519 
2528 
2517 
 
 Здравко Ангелов
 зам.кмет
 -
 2464 
 -
 
 Дияна Георгиева
 зам.кмет
 -
 2105
 -
 
 Валентин Кючуков
 секретар
 -
 2510
 
 
 
 
 
 
 Д. Чифлик
 Станчо Георгиев
 кмет
 05142
 2001
 3444
 
 Борислав Натов
 зам.кмет
 -
 2480
 -
 
 В. Желева
 секретар
 -
 2002
 -
 
 Васил Василев
 Председ.ОбС
 -
 2061
 -
 
 
 
 
 
 
 Дългопол
 Янко Янков
 кмет
 0517
 22168;22203
22135 
 
Мария Тодорова 
  зам.кмет
 -
 22274
 -
 
 Ради С. Радев
  зам.кмет
 -
 22168
 
 
 
 
 
 
 Провадия
 Марин Георгиев
кмет
 0518
 2702; 2175;
048 900386
2164 
 
 Филчо Филев
  зам.кмет
 -
 2075
 -
 
 Иван Марков
 Председ.ОбС
 -
 2290
 -
 
 
 
 
 
 
 Суворово
 Атанаска Петкова
 кмет
05153 
2440 
2160 
 
 Петър Милков
 зам.кмет
 -
 
 -
Димо Златев
Председ.ОбС
-
 2068
-