Петър Георгиев Кандиларов
ресор

държавна собственост, административен контрол, административно обслужване

телефон 052 / 602 129
факс 052 / 632 365
e-mail: zam_obl_upr3@oa.vn.government.bg
Приемни дни за граждани всеки втори и четвърти четвъртък от месеца от 10-12 ч.
Записване за приемен ден всеки понеделник 10-12 ч.

 

Роден на 18. 05. 1962 г. в гр.Варна в семейството на юристи.
Владее френски и руски език.
Женен, с две деца, съпругата му е лекар - психиатрия и хомеопатия.

Образование :

 • 1976-1981 г. - IV ЕГ "Ф.Ж.Кюри" с френски език
 • 1983-1984 г. - СУ "Св.Климент Охридски" Българска филология
 • 1984-1989 г. - СУ "Св.Климент Охридски" Юридически факултет

Военна служба :

 • 1981-1982 г. - НШЗО "Христо Ботев" гр.Плевен
 • 1982-1983 г. - командир на взвод в гр.Сливен

Професионална дейност :

 • от 1990 г. - адвокат в Адвокатска колегия гр.Варна - работи в областта на Гражданското и Търговското право
 • 1993-1994 г. - синдик на фирма в несъстоятелност
 • 1996-1998 г. - член на Адвокатски съвет - Варна
 • 1998 - 2000 г. - секретар на АС Варна
 • от I.2000 г. - член на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия гр.Варна
 • от II.2000 г. - юридически консултант на зам.кмета и гл.секретар на Община Варна
 • избори VI.2001 г. - говорител на РИК Варна
Александър Христов Фарашев
ресор информационно обслужване и комуникации, международно сътрудничество, евроинтеграция, етнически въпроси, култура
телефон 052 / 602 126
факс 052 / 600 953
e-mail:

zam_obl_upr1@oa.vn.government.bg

Приемни дни за граждани всяка първа и трета сряда от 10 до 12 ч.
Записване за приемен ден всеки първи понеделник 10-12 ч.

  Роден на 09. 04. 1966 г. в гр.Пловдив.
Владее английски и руски език.
Семеен, с две деца.

Образование :

 • 1980-1984 г. - II МГ "Д-р Петър Берон" Варна
 • 1986-1991 г. - ТУ Варна, специалност "Технология на машиностроенето и металорежещи машини"
 • 1997-2001 г. - ТУ Варна, специалност "Експлоатация на флота и пристанищата"

Допълнителна квалификация :

 • 1993-1994 г. - ИУ Варна, специалност "Банково дело"
 • 1995 г. - Агенция за приватизация - лицензиран оценител на машини и съоръжения

Професионална дейност :

 • 1991-1992 г. - хоноруван преподавател в ТУ Варна, катедра КММ
 • 1992-1993 г. - организатор производство в ИЕК "Ала"
 • 1993-1997 г. - системен администратор в ТСБанк Варна
 • от 1997 г. - супервайзор в SGЕкспресбанк Варна
1997 © www.varna-bg.com 2002 © design Idea team