А к в а р и у м ъ т 
Аквариумът с макет на Черно море е построен през 1906-1910 г., и е открит на 17.9.1932 г.
Богатата колекция от риби и други черноморски животни растения го правят един от най-търсенани и посещавани обекти в морската градина.
Georgi Genchev