Г е р б о в е т е
на
В а р н а
Сегашният градски герб представлява два лъва, хванали с лапите си котва и държащи български знамена. Емблемата представлява българско пристанище. Гербът не отговаря на историческото значение на нашия град; той би трябвало да се допълни с изображението на великия бог, който бил покровител на нашия град след основаването му преди 2 500 години. Изображението му се среща върху първите варненски монети, сечени в града ни. Богът е представен в лежащо положение; той държи "рогът на изобилието" и амфора (в обърнато положение). Под изображението се намира монограмът на града, а именно първите две букви на древното име на града ни (Одесос). Рогът е символът на богатство и плодородие. Амфората представлява виното, произведение на нашия край. В чест на великия бог са били сечени в нашия град големи сребърни монети, върху които е изобразен той в стоящо положение. Монетите са били сечени, види се, по случай избавление на града ни от някое нападение.
До скоро стария герб се виждаше на старата електрическа централа към тържището.
Действащия герб на Варна
На основата на държавния герб се изработва герб на Варна. 
Новия герб запазва херлдиката на стария.
През 1972 г. е обявен национален конкурс за герб на Варна в 2-3 тура.
 След оценката на държавната комисия по "Приложна графика" с председател Антон Мичкуев отличава  трима автори. Конкурсът е спечелен от Илия Касабов - първото задание е на тема "Варна - град на туризма", но то се отнася за 60 те години, по-късно темата се трансформира като Варна - град на корабостроенето и корабоплаването".
Пластичното решение е изработено от бронз на син фон , в средата са изправени един срещу друг два златни лъва с вдигнати опашки (така, както бившия държавен герб), опашките наподобяват платната на платноходки(трябва да имаш изключително въображение, за да усетиш вятърът в опашките на лъвовете - пладноходки).
Изображенията са рамкирани във щит и символика, наподобяваща бойна кула-е единствената връзка с древната история на града.
 
 

 

Georgi Genchev ©1999, 2000