Г Е Н Е Р А Л Е Н   П Л А Н
н а
Г Р А Д   В А Р Н А   1 8 8 7 год
мащаб 1:5000 (1 мм.=5 м)
Население - към 1881 год. - 25000 души

Улици -73
Квартали - 1 - циганския

Обществени сгради:
Зала Съединение
Житна борса
Гара Варна
Телеф.станция
Окрж.управление
Гр.полицейско управление
Окр.постоянна комисия
Окръжен съд
Окръжна железарница
Окръжен затвор

 

Училища:
"Св.Наум"
"Св.Методий"
""КнязБорис"
Държ.Девическа гимназия
Държ.Мъжка гимназия
"Св.Ангеларий"
"Св.Сава"
Гръцко училище
"Св.Климент"
Гръцко училище" Сулини"
Болници:
Държавна болница
Казарми 8 прим.полк

Карта на Варна 1897 год.- 813KB
Как е изглеждал живота след освобождението ?

Църкви:
Съборна църква
Синагога
Католическа църква
Хотели:
Хотел Приморски
Петербург
Москва
www.varna-bg.com 2001©