Описаните в таблицата заглавия могат да бъдат намерени, ако се обърнете към г-жа Димчева
Варненските всекидневници  може да откриете ако прелистите!
Сигнатура 
Заглавие 
 Година на излизане
КзРВ 100 Маяк 1953 - 1989 
( Виж Морски вестник )
КзРВ 261 Победа  1915 г.
КзРВ 272 Трибунал 1937-1938
Кз РВ 287 Добруджанска поща  1915-1944 г.
Кз РВ 309  Добруджанско знаме  1920
Кз РВ 314  Добруджански глас  1919
Кз РВ 315  Добруджански глас  1937,35,36, 1940,42
Кз РВ 317  Добруджански куриер  1917 г? 1930
Кз РВ 320  Добруджанско знаме  1920
Кз РВ 321  Добруджански новини  1935-38 г.
КзРВ 322  Добруджа  1917-19 г.
КзРВ  Златна Добруджа
КзРВ 323  Димитровска вахта  1951-54 г.
КзРВ 327  Черноморец  1939-41 г.
КзРВ 333  Добруджански земеделско-
скотовъден лист на 
 на извънредната Добруджанска комисия
КзРВ 352   Стефан Караджа  1927-28 г.
КзРВ 369   Единство  1930
КзРВ 389  Народна самозащита   1895 г.
КзРВ 395   Ежедневен бюлетин на благотворителния комитет   1916-17
КзРВ 407   Ново единство  1931,32,33
КзРВ 411   Варненско Ехо  1919-20 г.
КзРВ 418  Земеделски глас 1928
КзРВ 422 Народна воля  1932 г.
КзРВ 428 Народна сила 1911 г.
КзРВ 440  Нова България 1887 г.
КзРВ 417 Земеделска победа 1920-21
КзРВ 453 
КзРВ 455  Народен глас 1932
КзРВ 458  Земнеделец 1920 г.
КзРВ 463 Народен ратник  1930
КзРВ 483 Завой  1939
КзРВ 485  Бюлетин на ОФ-Варна  1944
КзРВ 487  Варненски окръжен вестник  1910,14,15,15-21, 
26,27,28,29,25,30
КзРВ 496   Обнова  1919 ,1927
КзРВ 505  Куриер  1928
КзРВ 565 Куриер
КзРВ 526  Морско Ехо  1926-29 г.
КзРВ 568  Поле  1929(временнно замества Куриер) 
КзРВ 571   Източна мисъл 1933
КзРВ 577   Ден 1937 г.
КзРВ 571   Източна мисъл 1933
КзРВ 577    Ден 1937 г.
КзРВ 582  Потик  1925 г.
КзРВ 609  Одисос. 1891-94 г.
КзРВ 612  Народен театър
КзРВ 624 Варненски кореняк  1927-40 г.

КзРВ 637
 Варненска поща - на турски език 
1888 г.
КзРВ 646  Търговско- промишлена защита  1921,1924,25
КзРВ 651 Утринна поща  Утринна поща 
КзРВ 656   Черноморска камбана  1927
КзРВ 658  Християнска защита  1932/44
КзРВ 663 Славянин  1930
КзРВ 672 Свободен гражданин  1896-1902
КзРВ 673  Свободна Добруджа   1928,29
КзРВ 675   Светилник   1935-1938
КзРВ 694  Ударник  1946
КзРВ 695  Социалистическа трибуна  1919,1921
КзРВ 706   Търговски вестник 1919
КзРВ 709  Хлебен фронт   1952/53
КзРВ 711  Търговски фар  1911,12,13,1915
КзРВ 715   За богат урожай  1953
КзРВ 724  Варненски търговско -индустриален вестник  1928
КзРВ 725  Световен фар  1927
КзРВ 728  Варненски работник  1921,22,23
КзРВ 768   Варненски строител  1961
КзРВ 769  Цимент   Цимент 
КзРВ 777   Комунални вести. Преносно-превозни вести 
КзРВ 786   Полет  1966-1994
КзРВ 788 Новини 1+2 Провадийски глас 1993,1994
КзРВ 806  Девненски подем
КзРВ 810   Партийна правда  1972
КзРВ 813   Народен другар
КзРВ 816  Автофар  1974
КзРВ 823   Вестник на сдружението на книгоиздателите и книжарите Варненски Варненски България   1924, 27, 33 г
Книжарска дума. Книжарска защита
КзРВ 824  Ек 1933 г. 1933 г.
КзРВ 825  Добруджански вести 1921. Орган на дружество "Добруджа" в град Варна  1921
КзРВ 826 Сила  1923,1926
КзРВ 827  Снопче 1940
КзРВ 843 Театрален преглед 1938
КзРВ 866   Културен преглед  1938-39
КзРВ 879  Народно дело 1984
КзРВ 903   Християнски светилник
КзРВ 988   Морски бич 1923
КзРВ 1013  Hародно дело. Об.Варна. 1988
КзРВ 1014   Заря 1928 г,.
КзРВ 1203 Север Изток  1990-94 г. 
КзРВ 1270  Дневни новини 1924
КзРВ 1271   Бежански глас  1922-23
КзРВ 1272 Търговско огледало  1924
КзРВ 1274 Северна поща 1923
КзРВ 1276 N  Кръстословици  1991 г. 
КзРВ 1278  Български стопaнски вестник   1922
КзРВ 1279  Спортен лист  1924
КзРВ 1280   Съюзен вестник на вестниците  1932
КзРВ 1281  Народна дума  К1930
КзРВ 1294   Регион бизнес 1994 
КзРВ 1295 Позвънете 
КзРВ 1296 Монархическо слово  1993
КзРВ 1297  Момент  1992,1993
КзРВ 1278  Камчия Понт1992-1993 1992-1993
КзРВ1303  Бизнес контакти  1993
КзРВ1306   КИЛ
КзРВ 1339  Народен будител  1992,93,94
КзРВ1313  Маскарад
КзРВ1314  Кръчма
КзРВ1315 Киноек  1925
КзРВ1316 Курортна Варна
КзРВ1317   Курортни вести
КзРВ 1335   Домашни Любимци  1993 94
Кз РВ 1340 Музей / вж и 
Варненски научно технически музей 
  1993-1996/1997- ст.35
КзРВ 1341   Сборна сигнатура Съвременни   1990 
КзРВ 1411 7  /Варн. куриер
КзРВ 1432   Морски вестник  1995
КзРВ  1433   Имоти Варна 1995 - 
КзРВ 1446  Черноморски куриер 1996
КзРВ 1448 Морски телеграф 1995 изд. на Балчик
КзРВ 1451   Варненски Имоти 1998 дар от редакциятя
КзРВ 1504   Черно море днес 1998
Кз Рв 1505  Черноморски преглед 1997 ,1998
Кз Рв 1498   Автопазар  1998
КзРВ 1505   Черноморски преглед  1997,98

Georgi Genchev ©1999