Александър Минчев
- сп. Изкуство, 5, 1976г., Две тракийски бронзови апликации от Варненския музей; 
- сп. Изкуство, 10, 1980г., Едно изчезнало тракийско съкровище от Каварна; 
- сп. Археология, ХХIII, 1- 2, 1981 г., Сребърна статуетка на актьор от Одесос; 
- сп. Археология, ХХVIII, 2, 1986 г., Бронзова тежест - статуетка на Константин Велики от с. Рудник, Варненски окръг; Akten des XIII int. kongresses fur klassische archaologie, Berlrn, 1988q Early hellenistik Jewelleri from Odessos ( Varna );
- Известия на Народния музей - Варна, кн. VIII /ХХIII /, 1972 г.; Ал. Минчев, Амфори от IV - VI в. във Варненския музей /стр.273-286/; 
- Известия на Народния музей - Варна, кн. IХ /ХХIV /, 1973 г.; Ал. Минчев, Праисторически каменни сечива от Варненско /стр.255-266/;
- Известия на Народния музей - Варна, кн. Х / ХХV /, 1974 г.; Ал. Минчев, Гладиаторските борби в Одесос /стр.85-94/; 
- Известия на Народния музей - Варна, кн. ХI / ХХVI /, 1975 г.;
- Известия на Народния музей - Варна, кн. ХI / ХХVI /, 1975 г.;
- Известия на Народния музей - Варна, кн. ХII / ХХVII /, 1976 г.; /; Ал. Минчев, Късноантична вносна керамика във Варненския музей /стр.118-122/;
- Известия на Народния музей - Варна, кн. ХIII / ХХVIII /, 1977 г.; Ал. Минчев, Едно ателие за имитации на атически лампи в Марцианопол /стр.166-169/;
- Известия на Народния музей - Варна, кн. ХIV/ ХХIХ /, 1978 г.; /; Ал. Минчев, Елинистическа гробна находка от околностите на Одесос /103-111/;
- Известия ня Народния музей - Варна, кн. ХV / ХХХ /, 1979 г.; Ал. Минчев, П. Георгиев, Разкопки в Марцианопол през 1975 г. /стр.101-115/;
- Известия на Народния музей - Варна, кн. ХVI / ХХХI /, 1980 г.; Ал. Минчев, Антично стъкло (V-I в. пр. н. е.) във Варненския музей /стр.111-115/; 
-Известия на Народния музей - Варна, кн. 17 /32/1 1981 г.; Ал. Минчев, П. Георгиев, Раннохристиянска гробница със стенописи край с. Осеново, Варненско /стр.9-16/; Ал. Минчев, Гроб с богат инвентар от римския некропол на Одесос /стр.64-74/;
-Известия на Народния музей - Варна, кн.18 /33 /, 1982 г.; Ал. Минчев, Вносът на късноантична червенолакова керамика по западния бряг на Черно море /стр.17-30/;
- Известия на Народния музей - Варна, кн. 19 /34/, 1983 г.; Ал. Минчев, За керамичното производство в Одесос ( I -VII в.), /стр.5-18/; Известия на Народния музей - Варна, кн. 20 /35/, 1984 г.; Ал. Минчев, Антично стъкло от Западното Черноморие ( I -VI в.) I. Купи и панички /стр.5-21/; 
-Известия на Народния музей - Варна, кн. 21 (36), 1985 г.; Ал. Минчев, Тракийското селище Кокодива до Варна /стр.11-15/; 
-Известия на Народния музей - Варна, кн..22 /37/, 1986 г.; Ал. Минчев, Ранното християнство в Одесос и околностите му /стр.31-42/; Известия на Народния музей - Варна, кн. 23 /38/, 1987 г.; Ал. Минчев, Бронзов печат с надпис от Марцианопол /стр.71-74/; -Известия на Народния музей - Варна, кн. 24 /38/, 1988 г.; Ал. Минчев, Антично стъкло от Западното Черноморие ( I - VI в. ) II. Чаши /стр.35-59/;
-Известия на Народния музей - Варна, кн. 25 /40/, 1989 г.; Ал. Минчев, Антично стъкло от Западното Черноморие ( I - VI в.) III. Кани /стр.13-26/;
- Известия на Народния музей - Варна, кн. 26 /40/, 1990 г.; Ал. Минчев, Антично стъкло от Западното Черноморие ( I - VI в.), /стр.56-78/;
- Известия на Народния музей - Варна, кн. 27 / 42 /, 1991 г.; /; A. Mincev, Early Christian Bronzes from the Varna Museum /стр.11-19/; 
-Известия на Народния музей - Варна, кн. 28 / 43 /, 1992 г.; Ал. Минчев, Ранновизантийски глинени амулети от Одесос /стр.127-136/;
- Известия на Народния музей - Варна, кн. 29 / 44 /, 1993 г.; Ал. Минчев, Римска лампа - тимиатерион от Одесос /стр.37-46/; 

 

Georgi Genchev © 1999 ,2000