Ара Маргос

Прабългарите по Северното и Западното Черноморие, Варна 1987 г.; сп. Археология, I, 3 -4, 1959 г., Ранносредновековният некропол при гара Разделна
Известия на Варненското археологическо дружество, кн. ХI, 1960 г.; Д. Ил. Димитров, 
Раннохристиянска гробница от с. Река Девня /стр.95-101/; Д. Ил. Димитров, 
Работилница за трапезна керамика във Варна /стр.111-118/; Известия на Варненското археологическо дружество, кн. ХII, 1961 г.; Д. Ил. Димитров, 
Ранносредновековни фибули във Варненския музей /стр.57-60/; Д. Ил. Димитров, 
Находки от ранното Средновековие от Варненско /стр.61-65/; Д. Ил. Димитров, 
Керамична пещ при с. Бояна /стр.135-139/; Известия на Варненското археологическо дружество, кн. ХIII, 1962 г.; Д. Ил. Димитров, 
Ранновизантийско златно съкровище от Варна /стр.65-79/; Известия на Народния музей - Варна, кн. III /ХVIII /, 1967 г.; Д. Ил. Димитров,
Ранносредновековен некропол при с. Блъсково, Варненски окръг /стр.127-147/; Известия на Народния музей - Варна, кн. V / ХХ /, 1969 г.; Д. Ил. Димитров, 
Раннобългарско селище при с. Брестак /стр.113-136/; Известия на Народния музей - Варна, кн. VI, / ХХI /, 1970 г.; Д. Ил. Димитров, Старобългарски некропол N 2 при Девня /стр.21-46/; Известия на Народния музей - Варна, кн. VII / ХХII /, 1971 г.; /; Д. Ил. Димитров,
Новооткрит раннобългарски некропол при Девня /Предварително съобщение/, /стр.57-75/; Известия на Народния музей - Варна, кн. VIII /ХХIII /, 1972 г.; Д. Ил. Димитров,
Раннобългарски некропол N 3 при Девня /стр.45-65/; Известия на Народния музей - Варна, кн. IХ /ХХIV /, 1973 г.; Д. Ил. Димитров,
Керамиката от раннобългарските некрополи във Варненско /стр.65-99/; Д. Ил. Димитров, Принос към изучаването на старобългарското жилище в Североизточна България /стр.101-109/; Известия на Народния музей - Варна, кн. ХI / ХХVI /, 1975 г.; Д. Ил. Димитров,
Номадска керамика в Североизточна България /стр.37- 58/; Известия на Народния музей - Варна, кн. ХII / ХХVII /, 1976 г.; Д. Ил. Димитров, 
По въпроса за гробните камери с трупоизгаряне в ранносредновековните некрополи в Североизточна България и Добруджа /стр.8-18/; Известия на Народния музей - Варна, кн. ХIV/ ХХIХ /, 1978 г.; Д. Ил. Димитров, 
Некрополът при гара Разделна /стр.120-152/; Известия на Народния музей - Варна, кн.18 /33 /, 1982 г.; Д. Ил. Димитров, Варна и близката й околност през VII - IХ в. /стр.55-77/; Известия на Народния музей - Варна, кн. 19 /34/, 1983 г.; Д. Ил. Димитров,
Археологически проучвания във Варненско за периода VI - Х в. /стр. 35-51/; Известия на Народния музей - Варна, кн. 20 /35/, 1984 г.; /; Д. Ил. Димитров,
Керамични пещи от ранното българско средновековие при с. Кипра, Варненски окръг /стр.37-46/;

Georgi Genchev © 1999 ,2000