А. Рогалски

Известия на Археологическото дружество гр. Варна, кн. Х; . Рогалски, Образът на Артемида върху монети от Калатис /стр.119-123/;
Известия на Варненското археологическо дружество, кн. ХII, 1961 г.; А. Рогалски, Монети с името на скитския цар Атей /стр.23-27/; 
Известия на Варненското археологическо дружество, кн. ХIII, 1962 г.; А. Рогалски, Една неизвестна монета на тракийския владетел Меток /стр.17-20/;
Известия на Народния музей - Варна, кн. I /ХVI /1 1965 г.; А. Рогалски, Към въпроса за тракийските владетели с имената Медок и Амадок /стр.109-118/;
Известия на Народния музей - Варна, кн. V / ХХ /, 1969 г.; А. Рогалски, За някои "фалшиви" антични монети, сечени на Балканския полуостров /стр.73-93/; 
Известия на Народния музей - Варна, кн. VI, / ХХI /; А. Рогалски, За някои "фалшиви" антични монети, сечени на Балканския полуостров /стр.3-18/

Georgi Genchev © 1999 ,2000