Горанка Тончева

Надгробни плочи с "погребално угощение" от Одесос и околностите му / кандидатска дисертация в ръкопис /; Аладжа манастир, С., 1955 г.; 
Сп. Наука и техника за младежта, II, 2, 1956 г., Одесос ;  Изследвания в чест на акад. Д. Дечев, С., 1958 г., Недовършени скулптурни паметници от Одесос; Потънали пристанища, Варна, 1964 г.; 24 антични теракоти от България 
Известия на Варненското археологическо дружество, кн. VIII, 1951 г.; Г. Тончева, Разкопките на петте могили край с. Галата /стр.49-64/; Г. Тончева, Гробница о с. Пленимир /стр.121-122/; Г. Тончева, Икона на камък на св. Димитър /стр.123/; Г. Тончева, Оловна рамка от огледалце /стр.123-124/;
Известия на Археологическото дружество в гр. Сталин, кн. IХ, 1953 г.; Г. Тончева, Керамична работилница край с. Кранево /стр.81-88/; Г. Тончева, Един амулет от Баубо /стр.117-119/; Г. Тончева, Сондажни разкопки край блатото "Тузлата" /стр.119-123/;
Известия на Археологическото дружество гр. Варна, кн. Х, 1956 г.; /; Г. Тончева, Тракийското влияние в Одесос /стр.51-64/; 
Известия на Варненското археологическо дружество, кн. ХI, 1960 г.; Г. Тончева, Неиздадени култови паметници във Варненския музей /стр.71-94/;
Известия на Варненското археологическо дружество, кн. ХII, 1961 г.; Г. Тончева, Гробни находки от Одесос /стр.29-52/; Г. Тончева, Модерни подправки върху два антични съда от Варненския музей /стр.133-134/; 
Известия на Варненското археологическо дружество, кн. ХIII, 1962 г.; А. Маргос, Г. Тончева, Происторическото наколно селище при с. Езерово, Варненско /стр.1-16/; М. Мирчев, Г. Тончева, Д. Димитров, Бизоне - Карвуна /стр.21-109/;
Известия на Варненското археологическо дружество, кн.ХV, 1964 г.; Г. Тончева, Новооткрити гробници около Одесос /стр.51-60/;
Известия на Народния музей - Варна, кн. I /ХVI /1 1965 г.; Г. Тончева, Разкопки в Марцианопол през 1955 г. /стр.71-79/; 
Известия на Народния музей - Варна, кн. III /ХVIII /, 1967.; Г. Тончева, Новооткрити антропоморфни плочи край с. Езерово, Варненско /стр.3-19/;
Известия на Народния музей - Варна, кн. IV /ХIХ /, 1968 г.; Г. Тончева, За датирането на светилището край с. Галата /стр.17-26/; Известия на Народния музей - Варна, кн. V / ХХ /, 1969 г.; Г. Тончева, Скулптурата в Одесос от VI - I в.пр.н.е. /стр.3-48/;
Известия на Народния музей - Варна, кн. VIII /ХХIII /, 1972 г.; Г. Тончева, Новооткрито тракийско селище от раннохалщатската епоха край Варна /260-263/; Г. Тончева, Керамика от антична яма във Варна /стр.263-272/;
Известия на Народния музей - Варна, кн. Х / ХХV /, 1974 г.; /; Г. Тончева, Некрополът край светилището на Херос Карабазмос в Одесос /стр.287-302/;

Georgi Genchev © 1999 ,2000