К. Шкорпил

ИБАД, III, 1912 -1913г., Археологически бележки от Странджа планина; ИБИ, VI, 1930 - 1931 г., Археологически бележки от Черноморското крайбрежие; ИБАД, IV, 1914 г.,
Бележки за старата българска столица Преслав; 
В защита на българската народна старина кн. 1, Варна, 1924 г.; 
Географски бележки за Черноморската област на Балканския полуостров, С., 1936 г.; К. Шкорпил - Изследвания в негова чест, С., 1961 г.; Списание на БИАД, С., 1927 г.,
Исторически бележки за град Варна; Бизантинославика, V, 1933 г., 
Материали към въпроса за "съдбата на прабългарите и северите" и към въпроса за "произхода на днешните българи"; Старини в Черноморската област, ч. I, С., 1925 г., 
Мегалитни паметници и могилища;
Опис на старините в Черноморската област  ч. II - Светилища и паметници с изображение на конници, С., 1927 г.; 
Опис на старините по течението на река Русенски Лом, С., 1914 г.; ИБАД, I, 1910 г., 
План на старата българска столица Велико Търново; Сб в чест на В. Златарски, С., 1925 г., 
Пограничен български окоп между р. Дунав и Черно море; БИБ, т.II, ч. II, 1929 г., 
Старобългарската съобщителна мрежа около Преслав и крепостите по нея; Сб в памет на проф. Петър Кинов, С., 1939 г., 
Укрепления на първата българска държава в Северна Добруджа край Дунава и черноморския бряг; Бизантинославика, III, 2, 1931 г., 
Надписи от първото българско царство в източната част на Балканския полуостров

Georgi Genchev © 1999 ,2000