Михаил Лазаров

сп. Археология, IV, 1, 1962г., Тракийско могилно погребение при с. Просеник, Бургаско; сп. Археология, VII, 2, 1965г., 
Находка от сребърни тетрадрахми от с. Съдиево, Бургаско; сп. Археология, ХI, 4, 1967г., 
Некропол от IV в.пр.н.е. в Бургас; сп. Корабостроене и корабоплаване, 4, 1970, 
Морето, отразено върху монетите на наши крайбрежни градове; сп. Археология, 4, 1871 г.,
Тракийската гробница край с. Руен, Бургаски окръг; сп. Нумизматика, 1, 1971 г., 
Съкровище от златни статери на македонските владетели Филип II и Александър III; ИАИ, ХХХIII, 1972 г., Римски гробове от Созопол; 
Потъналата флотилия, Варна, 1975 г.; сп. Тракия, 3, 1976 г., 
Тракийският бряг на Понта преди гръцката колонизация; сп. Корабостроене и корабоплаване, 8, 1977 г., Успехи на подводната археология в Черно море;
Амфорите и търговията по тракийския бряг на Понта / VI - I в. пр. н. е. / - автореферат; BCH (supl. XIII), Paris, 1986, 
Timbres Amphoriques grecs et les et les problemes commerciaux Антична рисувана керамика в България, С., 1990г.; The Greek Colonisation of the Black sea Area, Stuttgart, 1998, Notizen zur griechischen Kolonisation am Westlichen Schwarzen meer (Schriftquellen und archaologische Denkmalar)Известия на Народния музей - Варна, кн. IХ /ХХIV /, 1973 г.; М. Лазаров, 
Антични амфори /VI -I в. пр.н.е. / от Българското Черноморие /стр.3-51/; Известия на Народния музей - Варна, кн. Х / ХХV /, 1974 г.; М. Лазаров, Амфорните печати от Одесос /стр.19-58/; Известия на Народния музей - Варна, кн. ХI / ХХVI /, 1975 г.; М. Лазаров,
Непубликувани антични амфори и амфорни печати от Българското Черноморие /стр.128-136/; Известия на Народния музей - Варна, кн. ХIII / ХХVIII /, 1977 г.; М. Лазаров, 
Търговски връзки на Родос със западнопонтийските градове през елинистическата епоха /стр.1-46/; Известия на Народния музей - Варна, кн.ХIV/ХХIХ/, 1978 г.; М. Лазаров, 
Синопе и западнопонтийският пазар /стр.11-65/; Известия на Народния музей - Варна, кн. ХVI / ХХХI /, 1980 г.; М. Лазаров, 
Разпространението на хераклейските амфори и печати в Тракия /стр.5-19/; Известия на Народния музей - Варна, кн.18 /33 /, 1982 г.; М. Лазаров, 
Търговията на Хиос със западнопонтийските градове /стр.5-15/; Адолф Рогалски 1913 - 1984 г. (М. Лазаров), /стр.168-170/ - ИНМВ 1985 г.; 

Georgi Genchev © 1999 ,2000