М. Мирчев

- ИАИ, ХIХ, 1955 г., Един нов ефебски декрет от Дионисополис; Владислав Варненчик, С., 1955 г.; ИП, ХII, 6, 1956 г., Исторически бележки за Марцианопол; Известия на Камарата на народната култура. С. Хуманитарни науки, IV, 1957 г., 
- Две ценни находки от Варна; Изследвания в чест на акад. Д. Дечев, С., 1958 г., 
- Паметници на гробната архитектура в Одесос и неговата околност ; 
- Амфорните печати от музея във Варна, С., 1958 г.
- Известия на Варненското археологическо дружество, кн. VIII, 1951 г.г М. Мирчев, 
- Гръцки епиграфски паметници от Черноморското крайбрежие и вътрешността /стр.1-48/; М. Мирчев,
- Късно - римският некропол на Одесос /стр.90-98/; М. Мирчев, 
-Водният резервоар и каптаж при крепостта Абрит /стр. 99-103/ М. Мирчев, Сергей Покровски /стр.113/; М. Мирчев, 
Антични паметници от гр. Сталин и Сталинско /стр.113-117/; М. Мирчев, 
Подова мозайка от гр. Сталин /стр.117-119/; М. Мирчев, 
Подова мозайка в с. Р. Девня /стр.119-121/; М. Мирчев, 
Една раннохристиянска гробница /стр.121 Известия на Археологическото дружество в гр. Сталин, кн. IХ, 1953 г. М. Мирчев, 
Разкопки на тракийското селище край с. Галата /стр.1-28/ М. Мирчев, 
Латински епиграфски паметници от Черноморието /стр.69-80/;
Известия на Археологическото дружество гр. Варна, кн. Х, 1956 г М. Мирчев, 
Археологически паметници от Сталинско /стр.113-117/; М. Мирчев,
Сбирката от теракоти в музея на гр. Варна /стр.1-50/ М. Мирчев, 
Епиграфски паметници от Варна и Варненско /стр.125-141/ Известия на Варненското археологическо дружество, кн. ХI, 1960 г. М. Мирчев, Д. Златарски, 
Селищната могила при с. Сава /стр.1-26/ Известия на Варненското археологическо дружество, кн. ХII, 1961 г. М. Мирчев, 
Нови епиграфски паметници от Черноморието /стр.7-22/; М. Мирчев, 
Новооткрит средновековен некропол при Каварна /стр.67-76/ М. Мирчев, 
Три погребения от енеолитната епоха /стр.117-125/; М. Мирчев,
Към въпроса за мястото на сеченето на скитските монети /стр.132/; М. Мирчев, 
Колективни монетни находки /стр.141-143/; Известия на Варненското археологическо дружество, кн. ХIII, 1962 г., 164 стр. М. Мирчев, 
Тракийски могилен некропол при с. Професор Златарски /стр.1-14/; М. Мирчев, Нови епиграфски паметници /стр.45-54/; 
Известия на Варненското археологическо дружество, кн.ХV, 1964 г., 135 стр.; М. Мирчев, 
Андреас де Палацио, Писмо за поражението при Варна, изпратено до кардинал Лудовик /стр.85-95/; Известия на Народния музей - Варна, кн. I /ХVI /1 1965 г., 151 стр.; М. Мирчев,
Тракийският могилен некропол при с. Добрина /стр.33-70/; Известия на Народния музей - Варна, кн. II /ХVII /, 1966 г, М. Мирчев, 
Нови епиграфски паметници /стр.63-82/;Известия на Народния музей - Варна, кн. III /ХVIII /, 1967 г.; /; М. Мирчев, Д. Златарски, 
Колективна монетна находка от с. Цонево /стр.217-222/; Известия на Народния музей - Варна, кн. IV /ХIХ /, 1968 г., : М. Мирчев,
Епиграфски паметници от Черноморието /стр.145-182/; М. Мирчев, 
Гробни находки във Варна и Варненско /стр.217-224/; Известия на Народния музей - Варна, кн. V / ХХ /, 1969 г., /; М. Мирчев,
Раннотракийски селища при с. Брестак /стр.95-113/; М. Мирчев,
Монетни нахдки от Варненско /стр.221-223/; М. Мирчев, 
Три гробни находки край Варна /стр.223-232/; Известия на Народния музей - Варна, кн. VI, / ХХI /; : М. Мирчев, 
Нови антични епиграфски паметници /стр.157-170/; Известия на Народния музей - Варна, кн. VII / ХХII /1 1971 г.; М. Мирчев,
Гръцки епиграфски паметници /стр.153-161/; : М. Мирчев, 
Колективни монетни находки от Варненско /стр.183-200/

Georgi Genchev © 1999 ,2000