Иван Василчин

Известия на Народния музей - Варна, кн. ХII / ХХVII /, 1976 г.; Ив. Василчин, Антични лампи от музея в Толбухин /стр.111-118/;
Известия на Народния музей - Варна, кн. ХIII / ХХVIII /, 1977 г.; Ив. Василчин, Статуя на Кибела от с. Вранино, Толбухинско /стр. 169-172/;
Известия на Народния музей - Варна, кн. ХIV/ ХХIХ /, 1978 г.; Ив. Василчин, Каменна гробница от IV в. при с. Горун, Толбухинско /11-117/; 
Известия на Народния музей - Варна, кн. ХVI / ХХХI /, 1980 г.; Ив. Василчин, Бронзова пластика от Толбухински окръг /стр.115-119/; Известия на Народния музей - Варна, кн. 17 /32/1 1981г.; Ив. Василчин, Оброчни плочки на тракийския конник от Толбухински окръг /стр.74-77/; 
Известия на Народния музей - Варна, кн. 19 /34/, 1983 г.; Ив. Василчин, Могилни погребения от Толбухински окръг /стр.88-93/;
Известия на Народния музей - Варна, кн. 20 /35/, 1984г.; Ив. Василчин, Късноантични глинени лампи и калъп от Калиакра /стр.23-28/;
Известия на Народния музей - Варна, кн. 21 (36), 1985 г.; Ив. Василчин, Антични паметници на източните култове от Добруджанското Черноморие /стр.62-64/;
Известия на Народния музей - Варна, кн..22 /37/, 1986 г.; Ив. Василчин, Тежест и окачалка за кантар от нос Шабла /стр.67-69/; Известия на Народния музей - Варна, кн. 23 /38/, 1987 г.; Ив. Василчин, Раннохристиянска гробница край с. Батово, Толбухински окръг /стр.84-91/; Известия на Народния музей - Варна, кн. 24 /38/, 1988г.; Ив. Василчин, Глинени лампи от Черноморското крайбрежие на Южна Добруджа /стр.59-70/;
Известия на Народния музей - Варна, кн. 25 /40/, 1989 г.; Ив. Василчин, Антропоморфен балсамарий от с. Димитър Ганево, Толбухинско /стр.27-28/; Известия на Народния музей - Варна, кн. 26 /40/, 1990 г.; Ив. Василчин, Могилни гробове при Великово, Добричко /стр.33-49/; Известия на Народния музей - Варна, кн. 27 / 42 /, 1991 г.;
Известия на Народния музей - Варна, кн. 27 / 42 /, 1991 г.; Известия на Народния музей - Варна, кн. 28 / 43 /, 1992 г.; /; Ив. Василчин, Глинени лампи от музея в Дългопол /стр.62-72/

Georgi Genchev © 1999 ,2000