Рая  безправна.
Покорените със силата на оръжието, след бой, християни на полуострова образували  грамадни група, наречена проста, базправна рая. Върху, нея лягал целият данъчен товар на държавата. Ония пък  християни, които били подчинени по договор и спогодба, образувапи втора група – свободна (сербес) или привилегирована рая; това били лица и общини, които се предали под известни условия, защото имали и по-рано,  в христинско време, някакви привилегии, били са независими дребни стопани, или са се отличавали със симелост и юначество. Тая категория християни се ползвала пред турците с някои данъчни облекчения, стопански облаги и лични свободи, с условие да изпълняват разни военно-обществени и държавни тегоби.
Безправната рая била обложена със спедните данъци:
1. Т е ж к и д а н ъ ц и:
а) харач, право на победителя, – личен данък на всеки роб, събиран годкшно от всеки немусулманин (победен) мъж от 15 години нагоре;
б) испенч – набор на момчета за еничери. Всаки пет години се правел набор от 10 – 13 годишни здрави и красиви момчета, които бивали изтръгвани от ръцете на  родителите им, за попълване еничерската орда. Тази тегоба била толкова умразна и жестока, че когато тръгвала наборната комисия, придружена от 300 еничери да преглежда, одобрява и приема децата -християнчета  по селата се дигал оглушителен и сърцераздирателен писък от викове и плачове. Децата бивали оплаква  като мъртъвци преди да ги изтръгнат от родителския и дом за винаги. Тия деца бивали откарвани в Цариград.
2. Военни данъци: – Доставяне във време на война безплатно храна на пътуващите войски, превоз на войските с материалите, даване заем на държавата, внасяне парични помощи, подаръци на пашите и главнокомандващия и др. такива.
3. Извънредни данъци: - Всеки безправен рая бил длъжен да дава извънредно определените му материали през вреие на общи бедствия, каквито били: глад, епидемии, наводнения, пожари, земетръси, бури, опустошения от неприятали, от  резбойници  или  от скакалци, гъсеници и други. Тоя данък се разхвърлял от валията, санджак- бея или кадията.
4. Обикновени данъци: - били правителствените налози (десетък), които се преотстъпвали за събиране  от спахиите, заимодавците, бейлербеите. Данъците на безправната рая (общински, държавни и спахийски) достигат до 80 вида.