Сравнителна летопис

1399-1402  - Баязид1.Завоевател на България. Бой при Никопол с кръстоносците на Сигизиунда (1396).
1402 - 1421 - Межуособица Мохамед, Сюлейман и Муеа. Тържество на Мохамед1.
1421 - 1451 - Мурад 2. Превземане  на Солун (1430).
1451 - 1481 - Мохамед2 Фатих. Превзема Византия и Тесалия (1453); изгонва рицарите из Пелопонес (1458); превзема Сьрбия, туря под васалство Влашко (Влад4 -1462). Подчинява Босна (1463).
1481 - 1512 - Баязид 2. (син Мохамедов). Превзема Херцеговина, Черна гора, Молдова (васална - 1484) и Гърция (1503).
1512 - 1520 - Селим1 (син Баязидов).
1520 - 1566 - Сюлейман1 Законодател, - превзема Белград (1521), побеждава унгарите  при Мохач, превзема  Будапеща (1526) и прави нова обсада на Виена (1529). Турция приема коалиции (1529) от европейските големи държави.
1566 - 1574 - Салим 2 (син Сюлейианов).
1574 - 1595 - Мурад III (син Селимов). Велик Везир Мехмед Соколович.
1595 - 1603 -  Мохамед IV (син Мурадов). Великк Везир Мехмед Соколович
1603 - 1617 - Ахмед I (син на Мохаиед3). Война с Австрия.
1617 - 1618 -  Мустафа I (брат Ахмедов).
1618 - 1622 -  Осиан 2 (син Ахмедов).
1б22 - 1648 -  Мурад И (2 син Ахмедов).
1648             - Ибрахим (3 Ахмедов син).
1648 - 1787 - Мохамед 1V (син Ибрахимов). Велик везир Мехмед Кюпроли. Първа война с Русия (1677). Турците бити при Виена (1б83).
1687 - 1691 - Сюлейман 2Великолепни (2 син Ибрахимов),Война с Австрия. Начало на турския упадък.
1691 - 1695 - Ахмед 2 (3 Ибрахимов син).
1695 - 1703 - Мустафа 2 (син на Мехмед IV). Мир в Карловац (1699). Загуба: Унгария, Срем, Босна и Белград.
1703 - 1730 - Ахмед III (син на Мохамед lV). Война с Русия (1710), Петър Велики и великият везир Мехмед Кюпроли на река Прут. Война с Австрия. Евгений Савойски завладява Мала Алахим и отново освобождава Белград. Мир в Пожаровац (1718).
1730 - 1854 - Махмуд1 (син на Мустафа 2). Война с Русия.
1754 - 1757 - Осман 3 (2 син на Мустафа II).
1757 - 1773 - Мустафа 3 (син на Ахмед 3). Ферман за организиране на еснафите (1773).
1773 - I807 - Абдул Хамид (син на Ахмед lll). Война с Русия. Руските войски иинават Дунава. Мир в Кючюк Канарджа (1774), 
1780 - 1807 - Султан Селин III (син на Мустафа 3), война с Австрия. Мир в Свищов (1791). Война с Русия, мир в Яш (1792). Размирни времена: кърджалии и непокорни еничери (1792 - 1807). - Осман Пезвантоглу във Виднн (1794 - 1807). Тилзитскн мир (1807) - решение на Наполеона и Александра 1 да разделят турската държава.
1807 - 1808 - Мустафа IV (син на Абдул Хамид).
1808 - 1829 - Махмуд2 (син на Абдул Хамид Султанът признава Сърбия за автономен пашалък (1917). Унищоженна еничерите (1826). 0 д р и н с к и  м и р (1829 г). - Освобождавене южна и средна Гърция до Волос.
1839 - 1867 - Абдул Меджит (син на Махмуд 2). Xama Шериф в двореца Гюлхане. Кримска война (1853 - 1856) Хати Хумаюн (1856).
1867 - 1876 - Ябдул Amc (2 син на Махмуд2). Разрешава българския църковен въпрос (1870). Въстание на българите (1876).
1876             - Мурад 2 (син на Абдул Иеджит)
1876             - Абдул Хамид хан (син на Абдул Меджит) издава конституция за турската империя. Руско-турската война за освобождението на България. Санстефански мир (1878).

България и Югославия

1393 - Падане на Търново.
1394 - Бой при Ровине. Унищожаване на Търновската патриаршия.
1395 - Смърта на Иван Шишман в Пловдив.
1396 - Бой при Никопол, падане на Видин, цар Ив.Срацимир на заточение в Бруса.
1400 - Турците завоюват Добруджа.
1443 - Първи крьстоносен поход от Владислав  Полски до София - Костенец.
1444 - Втори крьстоносен поход на същия до Варна.
1459 - Сърбия изгубва напълно  автономията  си.  Унищожение на сръбската патриаршия в Печ.
1463 - Босна пада под турците.
1482 -  Баязид завоюва Херцеговина.
1500 - Много банове, жупани и земевладелци в  Босна приемат исляма.
1521 - Турците превземат от унгарцита Белград.
1526 -  Победа  при  Мохач.  Турците  превзенат  Будапеща.
1527 - Хърватски боляри в отчаяние избират за - крал Фераинанд Хабсбургски.
1530 - 1566 -  Настаняване на турски преселници в Бьлгария, разпраделение на земите и раите по права и привилегии.
1557 - Великият  везир  Мехмед Сокопович (потурчен херцеговец) възстановява сръбската патриаршия в Печ.
1581 - Дубровнишки колонии в България.
1595 -  Въстание  във  Велико  Търново.  Апостоли  дубровските търговци: Павол Джорджич и Петър Соркбчевич. Княз Шишман 3.
1б01 - Петьр Солинат пръв Софийски католически епископ.
1617 - Султан Мустафа 1- издава ферман за закрила на българските раи.
1622 - 1648 - Дейност на католиците в западна Бълга рия. Подир Петър Солинат наследват Илия Маринов и Петър Богданов (голям катол. агитатор).
1635 - 1667 - Учител в Чипровец Иван Лилов; архиепископ патриот Петър Парчевич (избягал във Влашко - 1663).
1657 - Великият везир Мехмед Капроли потурчва Чепино.
1664 - Хърватските князе Петьр Зрински и Кръсто Франкапан водят успешна война с турците и сключват мир за васалство.
1680 - Турците напущат Белград, който пада в ръцете на Австрия. Вълнение между католиците в България. Чипровско вьстание: Георги Пеячевич и  Богдан Маринов. -  Начало на съперничеството между Австрия и Русия за Балканите.
1689 - Настъпване на австрийците в Сърбия и Македония - Скопие - Щип. Сръбският патриарх Арсений се преселва в Нови сад.
1699 - Мир в Карловац. Начало на разчленението на Отоманската империя.
1700 -  Българска колония в Банат. Русия добива  право да държи представител в Цариград.
1735 - 1781. Владина Сава и Василий автономни в Черна гора.
1762 - Отец Паисий завъртва своята Славянобългарска история.
1766 - Унищожение на сръбската патриаршия в Печ и на българската архиепископия в Охрид (18б7).
1774 - Мир в Кючук Кайнарджа. Русия покровителка на православните народи в Турция Русия добива право да строи църква в Цариград.
1781 - 1830 - Черна гора се упрарща от владиката Петър !.
1782 - Спогодба между Австрия и Pyсия за  възатановяване Византия.
1791 -  Гръцкият поет Ригас съставя в Букурещ патриотическо дружество (Хетерия) зa елинизиране балканските християнски народи.
1800 -  Начало на елинизацията между българите.
1804 - Въстание на сърбите - Княз Карагеорги.
1810 - Руска войска пристига на помощ на Сърбия.
1812 - Букурещки мир.
181З -  Княз Карагеорги  напуска Сърбия.
1815 - Ново въстание на сърбите с център с.Таково с нов княз, Милош Обренович.
1817 - Карагеорги се връща в Сърбия, но бива убит. Едно народно събрание избира Милоша за общ княз и по съвета на Русия султанът го признава за автономен княз (1817 - 1839).
1821 - Гръцка завера. Участието на българите.
1824 - Д-р П. Берон. Рибен буквар.
1828 - 1829- Руско-турсна война. Одрински мир(1829). Освобождение на Гърция. Гръцки княз Отон I.
1830 -1851- Черна ropa. Владика Петър !! Негош.
1833 - Сърбия присъединява Тимошко.
1835 - Велчова завера в Търново.
1835 - Априлов - Откриване на гражданско училище в Габрово.
1839 -  Сръбският княз Милош се отказва  от  престола.
1839 - 1842 - Сръбски княз Михаил Мнлошевич.
1842-1858 - Александър Карагеоргевич. Бунт на хърватите против Унгария в полза на Австрия. Бан Елачич.
1858 - Българите издават "Цариградски вестник".
1859 - Българите строят църква в Цариград.
1850 - Найден Геров открива класно училище в Копривщица.
1858 - Прогласява се училищен празник за българмте 11 - 24 май - "Св. Кирил и Методи".
1858 -  Иларион Макарнополски владика в Цариград. 
1858 -  В Сърбия междукняжие.
1859 - Обединание на Влашко и Молдова - княз Куза. 
1860 -  Българитв в Цариград се отричат от Цариградския патриарх.
1860 - 1868 - Княз Михаил Обренович (втори път.)
1860 - 1918 - Княз Никита в Черна гора.
1861 - Иосиф Соколски български униятски архиепископ
1862 - Бунт в Белград против турския гарнизон. Раковски с дружината си на помощ.
1862 - Братя Миладинови
1863 - Дунавски вилает - Мидхат паша
1867 - Мемоap до султана за дуализъм - Панайот Хитова чета. План за югославянско царство.
1868 - Убийство на Михаила в Сърбия. Милан Обренович. Четата на Хаджи  Димитър и Ст. Караджа.
1869 - Основава се Б. Р. Комитет: Керавелов - Левски.
1870 - Левски основава комитети. Българите в Цариград избират екзарх (Антим I) - Българите в Букурещ приемат революционен устав и програма.
1873 - Обесване на В. Левски.
1874 - Нов революционен комитет.
1875 - Старозагорско въстание.
1876- Априлско въстание - Цариградска конференция.
1877 - 12 април. Руско-турската война.
1878 - 19 февр. (ст. ст,). Санстефански договор.
1878  - 1 - 13 юли. Берлински договор.
 

Georgi Genchev © 2000 www.varna-bg.com