Музей 
за най-нова история

Музеят е основан през1963 г. Няма постоянна експозиция. Извършва се събирателска, научно-изследователска, фондова и изложбена дейност от 40-те години на ХХ век до днес. Събирателската работа обхваща политическия, индустриалния, културен и спортен живот на гр. Варна  и Варненския край. Музеят притежава най-богатата в страната колекция на корабни модели, построени във Варненската корабостроителница; предмети от корабно оборудване и други морски експонати; колекции от ордени, медали и значки, сечени в най-ново време, костюми, снимки, документи и др. Във фондовете на музея има експонати  от първия международен балетен конкурс проведен във Варна през 1964 г. до наши дни, експонати от различни международни културни фестивали, експонати, свързани с учебното дело., колекция на образци от цигански занаяти, колекции на детски рисунки и др. Провеждат се експедиции, които обогатяват фондовата и експозиционна дейност. До този момент музеят разполага с 17 396 инв. единици / над 30 000 бр./ предмети, документи и снимки.
 
 

ИЗЛОЖБЕНА ДЕЙНОСТ:
Музеят за най-нова история урежда разнообразни тематични изложби в музейни и други изложбени зали във Варна и други градове на България. 
Тематиката обхваща всички сфери на съвременния живот във Варна и Варненско за посочения период. 
Например:
- "С дъх на море"
- " Вчера учихме така…"
- " Децата на Карин дом" / творчеството на деца с церебрална парализа/
- " Варненско лято"
- " Първи Международен балетен конкурс, Варна"
- " Мигове от оперното изкуство" и други

Главен уредник    Тинка Бозова
  Уредник      Кънчо Григоров


В А Р Н А
Бул. "Мария Луиза" 41
Тел. /052/ 237 069 Факс 052 -237056

www.varna-bg.com 1998-2001