МУЗЕЙ
ЗА 
ИСТОРИЯ НА ВАРНА

Сградата в която е уредена експозицията на Музея за история на Варна е построена през 1851 г. за Белгийско консулство. По-късно е превърната в хотел. От края на ХIХ  в. до 1929 г. се използва за затвор, а след това за складове. 
От 1969 г. е музей.Новата експозиция на Музея за история на Варна е открита на 22 ноември 1991 г. Разположена е в три зали. Проследява развитието на Варна като първостепенен пристанищен, търговско-индустриален, културен, национален и международен курортен и лечебен център в годините 1878 - 1939.
 

В първата зала са представени характерните за района занаяти, памукотекстилни и металообработващи предприятия, строежа на новото пристанище, зараждането и развитието на корабоплаването и корабостроенето.  Изложени са печетарска машина от края на ХIХ в., първият тъкачен стан от 1902 г. на памукотекстилната фабрика "Прогрес", образци от производството на фабриките "Текстил", "Вулкан", "Партамян" и др., самар за докерите използван за пренасяне на товари на пристанището, документи и макети на първите строени лодки и кораби във Варна. Възстановени са в оригиналния си вид коларо-железарска работилница, шивашко и обущарско ателие. Изложени са плакети с които са награждавани участниците в Международните промишлени изложби организирани във Варна, знаме на Националния Селскостопански и културен събор и др.
Във втората зала е представено изграждането на европейския архитектурен облик на града, превръщането на Варна в международно морско курортно средище и лятна столица на българската култура. Изложени са оригинални снимки на стари сгради, планове и карти, образци от архитектурни елементи. Чрез снимки, програми, реклами, литература, лични предмети, музикални инструменти,учебници и учебни помагала е отразен културно-просветния живот в града. Показан е роялът, с който през 1926 г. са открити Първите български народни музикални тържества / предвестник на днешния Международен музикален фестивал "Варненско лято"/. Представа за развитието на града като международно морско курортно средище дават картичките от морските бани, плажните артикули, старите бански костюми.
В третата зала е показана специфичната атмосфера на варненския градски дом, изграждането на европейски тип места за развлечения, почивка и търговия, навлизането на нови професии в следосвобожденския градски живот. Представени са чрез автентични възстановки с оригинално обзавеждане, гостна, лятна веренда, хотелска стая, гостилница, сладкарница, адвокатска кантора, фотографско ателие, шапкарски магазин, първата книжарница във Варна, кът от плажа с кабинка за преобличане, изработена от тръстика и др.

Периодично в залите на музея се уреждат временни изложби
Музеят разполага с около 13 000 инвентарни единици-предмети и документи от историята на Варна 1878 - 1939 г.

 Гл. уредник : Красимира Томова
               Уредници :   Елена Бъчварова
                                    Надя Филипова

Варна 9000, ул. " 8-ми ноември " N 3
тел. 052  63 26 77 и 23 70 62