Побитите Камъни
Еоценски мехурчести рифове

Каменната гора е уникален природен феномен по-известен като "Побитите камъни", име напълно отговарящо на действителността. Това е завладяващ ансамбъл от каменни колони високи до 10 m, кухи или плътни цилиндри, пресечени конуси, различни по форма и големина скални блокове и множество каменни късове разпилени по целия комплекс. Съвременните познания сочат, че тези пясъчни структури най-вероятно са формирани около естествени газови
извори вследствие на "слепване" на отделните песъчинки чрез карбонатен цимент - продукт от микробиалното окисление на газ метан и са известни на науката като "мехурчести рифове". Циментацията е станала в морски седименти преди около 50 милиона години и благодарение на ерозионите процеси и вертикалните движения на земната кора сега този феномен е изложен пред нашия поглед на земната повърхност.
Впечатляващия ландшафт на "Побитите камъни" се наблюдава в седем големи и няколко по-малки разкрития с обща площ над 7 кв. кm линейно разположени в пояс ориентиран в посока север-юг, широк около 3-4 km и дълъг над 8 km. Зоната се разпростира на около 18-20 km западно от гр. Варна, започвайки няколко километра южно от гр. Белослав, на север около самия град, близо до завода за соди и с. Страшимирово и пресичайки шосе Е70 и автомагистрала Хемус завършва около селата Слънчево и Баново. 

"Побитите камъни" са били известни като сакрално място от дълбока древност, но за първи път са документирани през

1829 г. и от тогава са предмет на непрекъснато внимание, изследване и дискусия. Тези уникални каменни комплекси, не само за България, но и в света са обявени за национална природна забележителност през 1938 г. и в момента се лобира да бъдат включени от ЮНЕСКО в световната листа на геоложките феномени.  Каменните постройки на "Побитите камъни" са с пръстеновиден строеж и се състоят от карбонатно циментирани пясъчници с долно еоценска възраст, като са вместени в същите седименти от които са изградени. Освен формите изложени на земната повърхност те са развити в още две до три погребани нива с обща мощност до 30 m (всичките четири нива могат да се наблюдават едновременно в разкритията "Кариерата" и "Канарата"). Повечето от колоните на всяко ниво растат върху варовиков слой или отделни лещи и завършват под следващите такива.

От векове Природата извайва каменните структури на "Побитите камъни" за да ги превърне във впечатляващи скулптури - хора, животни, чудовища, митични същества … "Каменните стражи", "Камилата", "Трона", "Каменната гора" са имената само на част от тези природни пластики.


Най-известното разкритие, т.н. "Дикилиташка група" е най-импозантна и в най-добра степен на съхранение. Намира се на около 18 km западно от гр. Варна и е лесно достъпна по шосе Е70 което пресича областта в северната и част и е обект на организиран туризъм. Комплекса се състои от над 300 различни по големина колони разположени в основното разкритие (ивица с размери 850х120 m) и около 50 структури в по малко петно на юг. Някой от колоните са счупени на две или три части, други лежат на земята сякаш са били изтръгнати от местата си, трети образуван колосални скулптурни групи, изобщо радост за окото. 

"Страшимировската група" също е много впечатляваща. Разположена е на юг от основната група до с. Страшимирово и е съставена от четири близки едно до друго разкрития с много различни по големина и форма структури. Характерна особеност на колоните тук е, че са издути по средата, сякаш два пресечениконуса са слепени за основите си, като някой от тях достигат до 9 m в диаметър. 
Групите "Слънчево" и "Баново" са разположени в околностите на селата кръстници и също имат своето очарование. Една каменна скулптура наподобява замръзнал фонтан, в съседство лежи каменен лъв с диаметър в основата над 12 m, на друго място се виждат колосални гъби, а при добро въображение ще срещните и други. 
Групите "Кариерата" и "Канарата" включват няколко естествени и антропогенни разкрития които са най - представителни за разглеждане и изучаване на каменните структури в дълбочина. Те привличат вниманието на учените от началото на 1970те години, когато са били действащи кариери за добив на кварцов пясък, днес изоставени и достъпни за всеки любопитко. Тук, във вертикални разрези с височина над 25 m могат едновременно да се наблюдават всичките четири нива на развитие на феномена "Побитите камъни" с цялото разнообразие от форми. 
Останалите групи са разположени около и на юг от гр. Белослав и също си заслужава да бъдат видяни, изобщо отделете цял ден на този изключителен и единствен в света феномен, като се одготвите да извървите пеш около 15-20 km и да заснемете поне 30-40 кадъра. 

За произходът на "Побитите камъни" са изказани множество идеи, като различните хипотези могат да се обединят в две групи: 1.) неорганични - механично оформяне на структурите чрез ерозионни процеси под действието на атмосферата и водата; морския прибой; изветряване; инфилтрация на подпочвени води (сталактитна и конкреционна хипотези); 2.) биогенни - каменните стълбове са останки от: коралови рифове; биогенни водораслови постройки (биохерми); вкаменена гора. 
Отговорът на въпроса за генезиса наскоро е открит в областта Категат, балтийското крайбрежие на Дания, където от векове съществуват естествени газови извори (виж двете фигури в края на страницата). 
Природни газови извори с доминиращо съдаржание на газ метан са известни на много места по света, както на сушата, така и в акваториите на Световния океан. Те се проявяват където съществуват подходящи условия газовата фаза да си проправи път от разположените в дълбочина газов залеж или матерински скали до земната повърхност или морското дъно. 
След като веднъж миграционното трасе е оформeно, в и около него, близо до 

genesys 1

genesys 2

underwater

Karierata
повърхността започват процеси на окисление на метана от метанотрофни бактерии при което се отлага калциев карбонат, който здраво циментира частиците около газовия канал (виж "генезис 1"). 
Литификацията на седиментите протича от вътре навън образувайки характерната пръстеновидна сърцевина, като колоната расте и на височина. Подобни процеси могат да протичат и в хоризонтална равнина формирайки подстилащите карбонатни слоеве (виж "генезис 2"). 
Разкриването на така формираните карбонат-циментирани пясъчници се е извършило
постепенно, първо в резултат на нееднократните понижения (регресии) и повишения (трансгресии) на морското ниво се отнасят рахлите седименти оголвайки солидните структури (виж "разкриване"), а положителните вертикални движения на земната кора и други геоложки процеси са изложили тези уникални природни творения на земната повърхност за да им се наслаждаваме сега и за в бъдеще (виж "Кариерата").

Pobitite Kamani

Bubbling Reefs

Същевременно новополучените научни данни навеждат на мисълта, че карбонатния цимент има по-комплексен произход и е твърде вероятно неговото отлагане да продължава и в наше време от низходящите, богато минерализирани метеорни води.

Тези две фигури показват голямо сходство между изобразените ландшафти, нали? 

Лявата фигура е фотография заснета в централната област на основната, "Дикилиташка" група на "Побитите камъни", а другата е художествено пресъздаден образ на съвременния подводен ландшафт "Мехурчести рифове" от балтийското крайбрежие на областта Категат, Дания където от векове съществуват естественни газови (метанови) извори.

 

ИЗБРАНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ

Начев, Ив., П. Мандев, С. Желев, 1986. Побитите камъни - водораслови биохерми. Списание на Бъл. Геол. Дружество , 47:1-13 (съдържа пална библиографска справка по проблема до 1985). 

Jansen, P., I. Aagaard, R. Burke Jr et al., 1992. "Bubbling reefs"; in the Kattegat: submarine landscapes of carbonate-cementad rocks support a diverse ecosystem at methane seeps. Mar. Ecology Progress Ser., 83: 103-102. 

Botz, R., V. Georgiev, P. Stoffers et al., 1993. Stable isotope study of carbonate-cementad rocks from the Pobitite Kamani area, north-eastern Bulgaria. Geol. Rundsch., 82: 663-666. 

Walter, H., 1994. The stone forest near Varna, Bulgaria - Tertiary rock pillars of unknown origin. Z. Angew. Geol., 40(1): 50-55.

This page is craetad by Lyobomir Dimitrov
for contacts geo@io-bas.bg
  www.varna-bg.com 2000