ТРИ ЕСТЕСТВЕНИ ОТГОВОРА НА ТРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ВЪПРОСА

1. Защо да трябва да рекламирам?
"…не съществува още толкова съвършена реклама, че да не бъде свързана с разноски. Ние, рекламистите сме пълководци, ала нашите армии се намират спретнато подредени на пачки във вашата огнеупорна каса. И най-добрият стратег не може да спечели битката без войска. А рекламата е война. Става въпрос да се завоюват главите на милиони хора. Става въпрос тези глави да се превърнат в окупирана територия… Конкуренцията не бива да се побеждава едва на пазара, тя трябва да претърпи поражение още в мислите на ония, които утре ще пожелаят да купят…" Ерих Кестер "Трима мъже в снега"

2. Защо да рекламирам когато всичко върви като по ноти?
По време на едно пътуване из Калифорния някакъв приятел на краля на дъвките "Ригли" го запитал защо продължава да рекламира, след като владее огромна част от пазара.
- С каква скорост мислите, че се движи този влак? - запитал Ригли
- Изглежда да е около 90 мили в час…
- Е- рекъл Ригли, - нима ще предложите да откачим локомотива?

Рекламата притежава силата, необходима, за да тушира неблагоприятните циклични фактори в икономиката, като привлича повече консуматори в потребление и стимулира търсенето, ограничавайки едновременно с това "склонността към пестене". Именно в тези моменти е най-необходимо интензефицирането на рекламата и насърчаването на търговците да заделят повече средства за реклама и промоционни дейности.