Стратегия и тактика
Аргументи в полза на радиорекламата

Стратегия
Тактика
Информацията за продукта или продуктите, които предлагате трябва да стигне до всеки отделен потребител. В това отношение радиорекламата може да ви помогне, тъй като всеки слушател приема разпространяваните в ефира рекламни послания, като адресирани лично до него. Изградете ефективна радиореклама чрез качествени аудиоклипове, които да привлекат вниманието и да карат потенциалните ви клиенти да се заслушат в тях и да ги запомнят.
Изградете маркетингова програма, която да се нагажда според моментните и бъдещите нужди на пазара. Радиото е гъвкава медия. Вашата реклама може лесно да бъде подменена или променена в зависимост от нуждите на момента, тъй като продукцията е относително евтина и лесна за изпълнение.
Възползвайте се от възможностите за реклама, които дават промоциите и специалните случаи /празници, специални случаи, специфики на сезоните и др./ Използвайте радиото като ваш партньор за промоциране на бизнеса си. То лесно може да привлече вниманието на клиентите към ваши инициативи, свързани с празници или специални поводи.
Създайте запазена марка на бизнеса си Използвайте радиото за да засилите ефекта от вече съществуващите "атрибути" на фирмата си.
Радиото може да създаде лесно и бързо желания от вас "звуков образ" на фирмата ви. Клиентите винаги оценяват тези усилия, те им правят впечатление.
Печелете клиенти през целия ден Вестниците се четат еднократно през деня. Хората рядко имат време да ги отворят за повторен прочит.
Стремете се да достигнете до максимален брой потребители с по-често излъчвани рекламни послания. Радиото има относително най-ниската цена за изпращане на рекламното ви послание до 1000 потенциални клиента.
На практика всички възрастни слушат радио.