РЕКЛАМАТА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА

ПОДГОТОВКА ЗА СРЕЩА С РЕКЛАМОДАТЕЛ
/Аргументи в полза на рекламата по време на спад в продажбите/

1. Рекламният агент трябва да е предварително подготвен за срещата с клиента си като разполага с възможно най-пълната информация за него:
- особености на бизнеса му
- моментно състояние на конюнктурата в този бизнес
- успешен ли е той или не
- в какво положение се намира спрямо конкурентите си
- обем на продажбите
- разполага ли или не с рекламни бюджети
- рекламирал ли е някога преди това, къде и с какъв успех и др.

2. Изключително важно е да бъдете наясно с отговора на въпроса:
Какво представлява успехът за бизнесмена при когото отивате.
За можете за управлявате разговора в желаната от вас посока трябва да сте предварително наясно, какво точно иска да постигне събеседникът ви.

3. Оформете предварително т.нар. рекламен пакет.
Приложете в него описание на радиостанцията, подробни данни за аудиторията й, положителните й страни и др. Пригответе няколко варианта на оферти, които да можете да използвате според случая.

4. Старайте се да образовате клиента си по отношение на рекламата.
Не забравяте, че той вeроятно разбира от бизнеса си, но не разбира нищо от радиореклама. В това отношение вие лесно бихте могли да "блеснете" пред него с малко основни знания в областта на онова, с което той се занимава и много познания по отношение на ефекта от рекламата.

5. Вашият клиент очаква от вас да бъдете негов консултант.
Да му предложите ясна схема за това, което трябва да похарчи и онова, което ще спечели. Трябва да убедите клиента си, че радиото може да му помогне да излезе "с едни гърди пред конкурентите си".

6. Ако потенциалният рекламодател ви откаже реклама с довода, че в момента е в криза, припомнете му, че всички са в криза и именно онзи, който пожертва малко средства и то точно в тази обстановка ще бъде по-успешен пред съперниците си на пазара в бъдещ момент.

7. Изработете си правилен усет, който да ви насочва, кой от рекламодателите ви има най-голям шанс да успее и насочете усилията си именно там. Така вие автоматично ставате част от успеха му и той никога няма да го забрави.

8. В случай, че продавате радиореклама непременно припомняйте на рекламодателите си, че:
- в период на криза рязко спада продажбата на вестници
- кабелните телевизии са платено удоволствие, което не всеки може да си позволи
- подчертайте факта, че за слушателите си радиото е безплатна медия и именно за това достига до най-много хора.