ПРИМЕРИ
ЗА ПРЕДИМСТВАТА НА РАДИОРЕКЛАМАТА
ПРЕД ПЕЧАТНАТА РЕКЛАМА


1. Вестниците се четат заради новините, а не заради реклама. Четенето е съзнателен процес, докато радиото може да се слуша и като фон. По такъв начин чрез радиото рекламното послание достига до слушателя подсъзнателно

2. Вестниците често се четат набързо сутрин. Хората рядко препрочитат вестника, докато радио се слуша цял ден.


3. Няма работодател, който да позволява на служителите си да четат вестници на работното си място и то в работно време. Радио се слуша предимно на работното място и то в работно време.

4. Радиорекламата прави печатната реклама по-успешна, защото подготвя читателите за рекламното послание, което иначе могат да пропуснат във вестника.


5. Цената за достигане до 1000 души в радиото е несравнимо по-ниска отколкото във вестниците.

Примерна схема за определяне цената за достигане на 1000 дущи:
Население на Варна……………………около 300 000
Обща аудитория на "Алфа радио"…49% или 147 000
Аудитория в активна възраст около…………100 000

При договор на стойност 200$ за 30 дни при 3 излъчвания дневно:
Общо 90 излъчвания при единична цена 2.20 $

Разделяме единичната цена на броя потенциални слушатели във всеки един момент - 2.20 / 100 000 = 0,000022 с за един слушател или 0,022 с за покриването на 1000 души в произволен момент.


6. В периоди на криза продажбите на вестниците спадат.


7. Радиото се възприема от хората, като "безплатна медия". За разлика от него вестникът е стока, която клиентът трябва да спре и да си купи.

8. В краткотрайна кампания радиото е по-ефективно. За кратък период аудиоклиповете достигат до повече потребители отколкото вестникарските публикации.