ОСОБЕНОСТИ
НА ВИДОВЕТЕ РЕКЛАМА
(Още аргументи в полза на радиорекламата)

1. Рекламата в справочници, каталози и др. Като "Жълти страници" достига до ограничен кръг потребители. Справочниците и каталозите не са масово приложими, използват се само от ограничен брой професионалисти. При промяна в дейността на фирмата или при въвеждането на нов продукт или услуга промените във вече публикуваната реклама стават бавно и трудно.

2. Телевизионната реклама е скъпа и има много високи производствени разходи.
Младите хора в активна възраст обикновено не гледат телевизия. Най-активни телевизионни зрители са безработните и пенсионерите. Това са некупуващи хора.

3. Билбордовете са разположени на едно фиксирано място и се виждат за много кратко време от преминаващите край тях. Производството им струва много скъпо. Трудно може да бъде променено вече лансираното рекламно послание.