ДЕСЕТ ПРИЧИНИ ПОРАДИ КОИТО РЕКЛАМАТА Е НЕОБХОДИМА
/ Съвети към рекламодателите /
1. Рекламата увеличава броя на посетителите в рекламираните обекти ли увеличава потреблението на рекламирания продукт. Проучванията сочат, че потребителите които посещават определен търговски обект, купуват по три непредвидени артикула на всеки десет.
2. Рекламата привлича нови клиенти. хора, които живеят или посещават района, в който се намира обекта хора, които в този момент разполагат със средства, които могат да си позволят да похарчат
3. Рекламата запазва вече утвърдените клиенти, стимулирайки тяхната “лоялност” към утвърдена марка.
4. Рекламата “удължава живота” на бизнеса. На потребителите трябва непрекъснато да се напомня, че определен обект съществува и, че е на тяхно разположение, за да го търсят и ползват. Попитайте клиента си дали ако спрете един минувач на улицата той ще знае името на фирмата или магазина му. Ако той настоява, че е известен, предложете му наистина да излезете и да опитате. В 90% от случаите резултатът от опита ще е във ваша полза.
5. Рекламата е инвестиция в успеха. Според проучванията на пазара фирмите, които редовно отделят средства за реклама отбелязват 100% ръст на оборота си в рамките на пет години. Ръстът на фирмите, които не рекламират или са прекратили рекламните си кампании рядко надхвърля 50%.
6. Рекламата укрепва и поддържа конкурентоспособността на бизнеса. Клиентите, които нямат от къде да научат за определен бизнес, напълно закономерно ще открият бизнеса на конкурента, който рекламира.

7. Рекламата не позволява на вече утвърдените клиенти да забравят за съществуването на вашия бизнес.

8. Чрез рекламата, бизнесът запазва успешния си имидж в очите на потребителите и конкуренцията.
9. Рекламата поддържа самочувствието на работниците в рекламираната фирма и им дава стимул да работят по-добре.

10. Рекламата винаги внася по-високи приходи в касата на фирмата.

www.varna-bg.com © 2001