ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА
ЗА ПРОДАЖБА НА РЕКЛАМА

· Да приключите сделка не означава непременно, да манипулирате клиента така, че той да каже непременно "да". Всеки клиент, на когото продавате реклама трябва да стане ваш дългосрочен партньор.
· Никога не третирайте клиентите си като "рекламодатели за еднократна употреба".
· Колкото по-успешни се окажат рекламните съвети, които вие ще дадете на клиента си, толкова повече реклама ще купува той от вас.
· Умението да се приключва успешно една сделка идва с опита.
Приключването на сделката започва от момента, в който се обадите за първи
път на клиента си.

Сделката напредва с количеството информация, която събирате за клиента си.
В края на краищата, вашето професионално отношение и внимание към
детайлите ще ви помогне по-бързо и успешно да приключите сделката.

· Никой не обича "твърдото поведение".

Ако подложите клиента си на силен натиск той вероятно ще купи рекламата ви, но това ще е за първи и последен път.
· Никога не забравяйте, че няма да получите поръчка за реклама, ако сами не я потърсите.

Как да слушате клиента си, за да скъсите времето до приключване на сделката:

· Учете се да долавяте съмненията на клиента още преди той да ги е произнесъл на глас и да ги разсейвате убедително с аргументи в полза на рекламата, която продавате.
· Не спорете с клиента си. Най-добрият начин да се възползвате максимално от силата на аргументите е да избягвате използването им.
· Когато чуете възражение или доловите тревога у клиента си обърнете им специално внимание. Това прави добро впечатление и оставя у клиента ви усещането, че вие споделяте неговите грижи и съмнения. Това ви прави по-близки до него.
· Отговаряйте на съмнението със съмнение.
· Стремете се към голямата цел с цената на компромиси по незначителните неща.