ОСОБЕНОСТИ
при уговаряне и провеждане на среща с рекламен клиент


1. При възможност избягвайте формулировката "Аз съм рекламен агент" или "Аз продавам реклама". За клиентите си рекламните агенти трябва да бъдат консултанти, които подпомагат дейността на търговски дружества.

2. Споменете приблизителният брой на рекламодателите, с които сте работили или този на фирмите, рекламирали до момента.
В този случай вие спокойно можете да привлечете вниманието на потенциалния си клиент с думите: "До момента ние сме подпомогнали Х на брой фирми в оптимизиране на дейността им и увеличаване на продажбите им. "

3. Важно!!! По възможност не определяйте среща на потенциалния си клиент в точен час. Това е психологически момент. Среща в точен час означава за събеседника ви дълъг разговор.
Ако определите срещата си за 10.45 например, за потенциалния ви събеседник подсъзнателно това ще означава че срещата няма да продължи дълго. Това може го предразположи към разговор с вас.

4. Никога не се опитвайте да продавате по телефона. Единственото, което трябва да правите по телефона е да си уговорите среща.

5. Предложението до клиента ви трябва винаги да е в писмена форма. При изготвяне на предложението не забравяйте да споменете целта на проекта си, а тя винаги е една и съща: "Увеличаване на продажбите, приходите и т.н."


6. Рекламното предложение винаги трябва да съдържа маркетинг план.
обект на рекламата, колко излъчвания , на каква цена, колко време за постигане на какви цели?

7. Обяснете на клиента си защо точно вашата медия ще му свърши най-добра работа. За това винаги са ви нужни предварително подготвени аргументи.