Закон за близостта
Йерархизиране на информационните пластове

Както всяка журналистическа публикация и информацията, публикувана в Интернет, трябва да бъде организирана по начин, провокиращ и удовлетворяващ читателския, слушателския или зрителския интерес.
Спецификата на интереса, който аудиторията проявява може да бъде илюстрирананай-със следната схема:Както става ясно от схемата с цифрите 1, 2, 3 и т.н се изразява степента на интерес, която определена новина представлява за аудиторията в зависимост от близостта и до центъра на читателския, зрителския или слушателски интерес.
В крайна сметка простото правило "Един мъртъв на 10 км.От мен ме интересува повече от 100 мъртви на 100 км. от мен!" е най-ясната илюстрация на приоритетите в интереса на аудиторията към информацията, която й се поднася.
Особеност на информацията в Интернет е значението, което има йерархизирането на нейните пластове. Всеки читател на определено онлайн издание трябва да има възможността да навлезе толкова "навътре" в определен проблем, колкото му е необходимо или колкото предопределят индивидуалните му интереси. Тази особеност на текста, публикуван в Интернет е свързана с по-високия стадий на "медийна еволюция", на която се намират, както онлайн изданията, така и посетителите на уебстраниците им.