Работа с хипертекст

Видове хипертекст
1. Връзка към друга страница
2. Връзка към друга част от страницата
3. Котва