Internet
Какво повече в сравнение с печатните медии?

В сравнение с печатните периодични издания - вестници и списания Internet предлага:
- хипертекстуални връзки
- възможност за комбиниране на текст, звук и картина
- интерактивност в процеса на четене
- дава възможност за обратни връзки - форуми, чат и т.н.
- позволява непрекъсната актуализация на поместваната информация
- newsletters - една допълнителна възможност за разпространение на информация до конкретни целеви групи
- различните нива на четене позволяват на четящия да разширява обема на информацията, до която има достъп в сравнение с индивидуалните си изисквания
- ползването на библиотеки в Internet позволява "свалянето" на текстовете в собствен архив.

Днес печатните периодични издания и Internet си влияят двустранно. Уебсайтовете на вестниците и списанията играят ролята на рекламни сайтове на съответните издания и по този начин увеличават продажбите им. Онлайн изданията не могат да заместят книжните тела.
От друга страна печатните издания насочват читателите си към електронните издания.

Особености при публикуването на информация в Internet

При публикуване на информация в Internet изключително важно е нейният "живот" в мрежата да бъде съобразен с актуалността й. Всеки път, когато в Internet се публикува определена информация, трябва да е съвършено ясно, както на публикуващия, така и на читателите, колко време текстът ще остане на актуалната страница на електронното издание и каква ще бъде нейната съдба след това.
И в това отношение Internt предлага допълнително предимство - т.нар. онлайн архиви. Достъпът до тях може да бъде осъществяван по няколко различни начина:
- чрез търсене по дата
- по тема /т.нар. досиета/
- по ключова дума
- чрез хипервръзки, препращащи четящия актуална информация към предисторията на събитието или към историята на свързани с него събития

В името на актуалността на информацията публикувана в Internet задължително условие е на входната страница /Hompage/ да има поне едно "горещо" място, което да отправя към новите неща на страницата.