ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАДИОНОВИНИТЕ
1. Радионовините трябва да оставят у слушателя усещането, че той научава за събитията в момента, в който те се случват. За това трябва да се избягва използването на минало време. Препоръчително е, поне в уводната част на новините да се използва възможно по-често сегашно историческо време.
2. Ако събитието, за което се съобщава е с вчерашна дата, то непременно трябва да се намери актуална информация, доразвиваща темата. Това ще позволи информацията да звучи актуално.
3. Предпочитайте прости и кратки изречения.
4. Максималната яснота е задължителна за радионовините. Слушателите трябва да възприемат казаното от първи път. За разлика от новините във вестника, радионовините не могат да бъдат препрочетени.
 

www.varna-bg.com © 2001