ТРИКОВЕ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ПРЕДСТАВЯЩИЯ НОВИНИТЕ

1. Никога не се съкращавайте имена и титли. Това ще затрудни четящия.
2. Дълги и труднопроизносими имена се записват с главни букви или по-тъмен шрифт. При възможност името може да бъде дублирано в скоби, като се раздели на срички. Този начин на изписване ще улесни четящия и ще му помогне да избегне евентуални неприятни за слушателите грешки.
3. При писането на новините не бива да се използват съкращения, освен в случаите, когато те не са придобили широка гражданственост /като напр. СДС, БСП, ДПС и др./.
4. Не бива да се използват символи като “$, &, %” и др.
5. По принцип всички цифри от 1 до 9 и 11 трябва да се изписват с думи. С цифри могат да се изписват числата от 12 до 999. “Хилядите”, “милионите” и “милиардите” се изписват с думи.
6. Дробите и процентите се изписват с думи. Напр.: Два и половина милиона души, а не 2.5 милиона души или “три цяло и осем процента инфлация”, а не “3.8% инфлация”.
7. Големите некръгли числа се закръглят за по-лесно възприемане от слушащия. Недопустимо е обаче да се напише “повече от 100 души са загинали по време на земетресение при положение, че загиналите са 104.
8. При изписване на дати е препоръчително след цифрата да се поставят окончанията -ри и -ти. /напр. 22-ри септември/.

www.varna-bg.com © 2001