АРХИЕРИЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО, гр. ПРОВАДИЯ
Ф. 543К, 120 а. е., 1896-1948г.
Архиерейското наместничество в гр. Провадия, като част от Варненската и Преславска епархия, обхващаща наместничествата в гр. Шумен, Добрич (Толбухин) и Провадия, е създадено 1894г. Негови подчинени са енорийските свещеници и църковните настоятелства.
Занимава се с църковно-религиозни въпроси: назначава свещеници, контролира религиозни обреди, извършвани вътре и вън от църквата, съдействува за запазване и развиване религиозните чувства у населението и пр.
Архивният фонд е запазен частично. Приет е до отделяне през 1948г. на църквата от държавата.
Бюджети на църковните настоятелства и на наместничеството; ревизионни актове за извършените разходи и събраните приходи; книги за приходите и разходите (1930-1948).
Статистика на къщите и венчилата в архиерейското наместничество, списъци на венчилата за всяко село. Молби за позволителни за венчавки, преписки по налагане безбрачие, по разрешаване на бракоразводи и определяне последствията от тях (1938-1944).
Преписка с Варненската и Преславска митрополия по определяне изповедници към църквите, за преуспяване на религията и пр. Преписки, анкети и други по неморални прояви на свещеници (1943-1944).
Преписка по забрана на църковни погребения на убити партизани и нелегални в района на наместничеството и разрешения на някои от близките да извършат панихиди (1944).

ОКРЪЖНО МЮФТИЙСТВО, гр. ВАРНА
Ф. 330К, 48 а. е., 1914-1934г.
МЮФТИЙСТВО, гр. ПРОВАДИЯ
Ф. 331К, 107 а. е., 1895-1948г.

Като органи за духовното управление на мюсюлманите, мюфтийствата са обособени през 1895г. Окръжното мюфтийство е ликвидирано през 1934г.
Протоколна книга на мюфтийството ф. 331К. Окръжни от Главното мюфтийство и от Министерството на вътрешните работи и вероизповеданията, преписки с мюсюлманските общини в окръга  по имотите на общините и джамийските настоятелства, по финансови въпроси, по провеждане на конференции и пр. Заповеди за назначаване на чари башие на циганското мюсюлманство; бракоразводни дела и пр.