Списък
на
неанотираните
в
/П ъ т е в о д и т е л/
на
А р х и в н и т е  ф о н д о в е
1 8 4 5 - 1 9 4 4


II.Промишленост

1.ОО Дружество "Дробинка", гр.Варна - фонд N 120 К
2.Братя"Тодор Моневи и Сие"- фабрика за растителни масла гр.Варна - фонд N 125К
3.Търговско-индустриално акционерно дружество"Балкан" гр.Варна - фонд N 204 К
4.Печатарско-книговезна кооперация "Г.Димитров" гр.Варна - фонд 205 К
5.Мелница "Димитър Хр.Ралчев" АД, гр.Варна - фонд 221 К
6.Мелница "Никола Попов  син" с.Река Девня, Варн.ок. - фонд 222 К
7.Мелница "Александър Люцканов и сие" с.Река Девня, Варн.ок. - фонд 223 К
8.ДИП "Държавни хладилници" гр.Варна - фонд 570 К
9.Дизелова електрическа централа, гр.Варна - фонд 644 К
10.Индустриални предприятия, гр.Варна групов фонд 697 К
 

III Селско и Горско стопанство
 

1.Ревирно лесничейство, с. Вълчи дол, Провадийска ок. - фонд N 164 К
 

V. Транспорт и съобщения

1.ЖП гари - групов фонд 712 К
2. XI Ж.П. Секция , гр.Варна - фонд N 713 К
3.Областно пощенско телеграфно и телефонно управление Варна- фонд N 715 К
 

VI.Търговия
 

1.АД. "Комисионария", гр. София - фонд 121 К
2.Комисарство на снабдяването и разпределението, гр. Варна фонд 207 К
3.Дирекция за закупуване  и износ на зърнени храни"Храноизнос" клон Варна - фонд 224 К
4.Митница гр. Варна - фонд 231 К
5.Земеделска кредитна кооперация "Задруга" с. Новоградец Суворово, Варненска околия - фонд 436 К
6.Кредитна кооперация "Взаимност", с. Равна гора, Варненска ок.- фонд 686 К
7.Кредитни кооперации от Варненски окръг - групов фонд 695 К
8.Търговски предприятия, гр. Варна - групов фонд

VII Финанси, кредит и спестовност
 

1. Областна сметна палата, гр. Варна - фонд 159 К
2. Групов фонд "Банки" , гр. Варна - фонд 707 К
3. Популярна банка " Тича" , с. Долен чифлик, Варненска ок. - фонд 716 К
 
 

IV. Просвета , Наука и Култура
5. Околийска училищна инспекция, гр. Варна - фонд 5 К
6. Сиропиталище "Надежда" , гр. Варна - фонд 59 К
7. Околийско просветно дружество,  гр. Варна - фонд 190 К
8. Народно основно училище " О. Паисий" с. Бяла, Варненска ок. - фонд 258 К
9. Първоначално училище " Св. Кирил и Методий" с. Долен Близнак, Варненска ок.- фонд 310 К
10. Първоначално училище  с.Куманово, Варненска ок.- фонд 378 К
11. Смесена гимназия " Цар Симеон", гр. Провадия - фонд 450 К
12. Народно основно училище " Кирил и Методий" , с. Доброплодно, Варненски ок. - фонд 494 К
13. Народно основно училище " Кирил и Методий" , с.Градинарово, Варненски ок. - фонд 571 К
14. Народно първоначално училище "Христо Ботев" , с.Добри дол, Варненски ок. - фонд 617 К
15. Народно основно училище, с. Горно Славейково, Варненски ок. - фонд 624 К
16. Читалища от Варненски окръг - групов фонд 691 К
17. Училища от Варненски окръг - групов фонд 694 К
 

X. Обществено - политически живот
 

1. Просветно православно братство " Св. Пр. Илия", гр Варна - фонд 511 К
2. Енорийско благотворително просветно братство "Св. Йоан Рилски" при храма "Св. Петка", гр. Варна - фонд 540 К
3. Ловджийско кооперативно сдружение "Сокол"гр. Варна - фонд 656 К
4. Браншови сдружения , гр. Варна - групов фонд 708 К
 

XI. Религия

1. Църковно настоятелство, с. Петров дол, Варненска ок.- фонд 272 К
2. Църковно настоятелство, с. Добрина, Провадийска ок.- фонд 273 К
3. Църковно настоятелство, с. Белоградец, Варненска ок.- фонд 274 К
4. Църковно настоятелство при храм св. Петка, Варна - фонд 276 К
5. Църковно настоятелство, с. Черковна, Варненска ок.- фонд 279 К
6. Църковно настоятелство, с. Кривня, Варненска ок.- фонд 280 К
7. Църковно настоятелство, с. Равна, Варненска ок.- фонд 281 К
8. Църковно настоятелство, с. Девня, Варненска ок.- фонд 282 К
9. Църковно настоятелство, с. Осеново, Варненска ок.- фонд 283 К
10. Църковно настоятелство, с. Ген.Кантарджиево, Варненска ок.- фонд 284К
11. Църковно настоятелство, с. Вълчи дол, Варненска ок.- фонд 285 К
12. Църковно настоятелство, с. Аксаково, Варненска ок.- фонд 286 К
13. Църковно настоятелство, с. Любен Каравелово, Варненска ок.- фонд 287 К
14. Църковно настоятелство, с. Брестак, Варненска ок.- фонд 288 К
15. Църковно настоятелство, с. Метличина, Варненска ок.- фонд 289 К
16. Църковно настоятелство при Съборната църква, Варна- фонд 290 К
17. Църковно настоятелство при църквата "Св. Богородица" ( старата), Варна ок.- фонд 291 К
18. Църковно настоятелство при църквата "Св. Атанасий", Варна ок.- фонд 292 К
19. Църковно настоятелство, с. Комарево, Варненска ок.- фонд 302 К
20. Църковно настоятелство, с. Виница, Варненска ок.- фонд 303 К
21. Църковно настоятелство, с. Константиново, Варненска ок.- фонд 304 К
22. Църковно настоятелство, с. Звездица, Варненска ок.- фонд 305 К

23. Църковно настоятелство, с. Игнатиево, Варненска ок.- фонд 318 К
24. Църковно настоятелство, с. Слънчево, Варненска ок.- фонд 319 К
25. Църковно настоятелство при църквата "Св. Николай", Варна ок.-фонд 319 К
26. Църковно настоятелство при църквата " Св. Арх. Михаил", Варна ок.- фонд 320 К
27. Църковно настоятелство, с. Куманово, Варненска ок.- фонд 321 К
28. Църковно настоятелство, с. Орешак, Варненска ок.- фонд 322 К
29. Църковно настоятелство, с. Дългопол, Варненска ок.- фонд 326 К
30. Църковно настоятелство, с. Аспарухово, Варненска ок.- фонд 328 К
31. Църковно настоятелство, с. Долен Чифлик, Варненска ок.- фонд 329 К
32. Църковно настоятелство, с. Червенци, Варненска ок.- фонд 336 К
33. Църковно настоятелство, с. Ст.Караджа, Варненска ок.- фонд 337 К
34. Църковно настоятелство, с. Ген.Колево, Варненска ок.- фонд 318 К
35. Църковно настоятелство, с. Дъбравино, Варненска ок.- фонд 339 К
36. Църковно настоятелство, с. Гроздево, Варненска ок.- фонд 340 К
37. Църковно настоятелство, с. Венелин, Варненска ок.- фонд 343 К
38. Църковно настоятелство, с. Тополи, Варненска ок.- фонд 344 К
39. Църковно настоятелство, с. Владиславово, Варненска ок.- фонд 345 К
40. Църковно настоятелство, с. Добротич, Варненска ок.- фонд 351 К
41. Църковно настоятелство, с. Житница, Варненска ок.- фонд 356 К
42. Църковно настоятелство, с. Бозвелийско, Варненска ок.- фонд 355 К
43. Църковно настоятелство, с. Падина, Варненска ок.- фонд 357 К
44. Църковно настоятелство, с. Бързица, Варненска ок.- фонд 358 К
45. Църковно настоятелство, с. Момино( Аврен ), Варненска ок.- фонд 364 К
46. Църковно настоятелство, с. Садово, Варненска ок.- фонд 365 К
47. Църковно настоятелство, с. Здравец, Варненска ок.- фонд 336 К
48. Църковно настоятелство, с. Изгрев, Варненска ок.- фонд 371 К
49. Църковно настоятелство, с. Белослав, Варненска ок.- фонд 391 К
50. Църковно настоятелство, с.Марково(Повеляново), Варненска ок.-фонд 392 К
51. Църковно настоятелство, с. Тръстиково, Варненска ок.- фонд 393 К
52. Църковно настоятелство, с. Синдел, Варненска ок.- фонд 394 К
53. Църковно настоятелство, с. Въглен, Варненска ок.- фонд 421 К
54. Църковно настоятелство, с. Доброплодно, Варненска ок.- фонд 422 К
55. Църковно настоятелство, с. Неофит Рилски, Варненска ок.- фонд 431 К
56. Църковно настоятелство, с. Ветрино, Варненска ок.- фонд 432 К
57. Църковно настоятелство при храма "Св. Цар. Борис", кв. Аспарухово, Варна ок.- фонд 442 К
58. Църковно настоятелство, с. Равна гора, Варненска ок.- фонд 443 К
59. Църковно настоятелство, с. Китка, Варненска ок.- фонд 444 К
60. Църковно настоятелство, с. Болярци, Варненска ок.- фонд 445 К
61. Църковно настоятелство, с.Новоградец(Суворово),Варненска ок.-фонд 451 К
62. Църковно настоятелство, с. Чернево, Варненска ок.- фонд 452 К
63. Църковно настоятелство, с. Султанци, Варненска ок.- фонд 463 К
64. Църковно настоятелство, с. Долище, Варненска ок.- фонд 476 К
65. Църковно настоятелство при храма "Св. Прор. Илия" , Варненска ок.- фонд 510 К
66. Църковно настоятелство, с. Кичево, Варненска ок.- фонд 512 К
67. Църковно настоятелство при храма "Св. Параскева", с. Бяла , Варненска ок.- фонд 566 К
68. Църковно настоятелство при храма " Успание пресв. Богородица", с. Бяла, Варненска ок.  фонд 567
69. Църковно настоятелство при храма " Св. Благовещение", Провадия- фонд 573 К
70. Църковно настоятелство, с. Градинарово, Варненска ок.- фонд 642 К
71. Църковно настоятелство, с. Приселци, Варненска ок.- фонд 643 К
72. Църковно настоятелство, с. Близнаци, Варненска ок.- фонд 652 К
73. Църковно настоятелство, с. Ботево, Варненска ок.- фонд 660 К
74. Групов фонд - Църковни настоятелства от Варненска ок.- фонд 696 К
75. Джамийно настоятелство, с. Дръндар, Варненска ок.- фонд 576 К