Г Е Н Е Р А Л Е Н   П Л А Н
н а
Г Р А Д   В А Р Н А   1 9 2 3 год
мащаб 1:5000 (1 мм.=5 м)
Население - към 1923 год. - 50 000 души

Варна е разположен на брега на едноименния залив с координати - източна дължина 27 45` и северна ширина 4312`. Широчината на залива е 2.5 км по мередиана на нос Галата на площ от 137 кв.км. Морското дъно на залива и плавно увеличава дълбочината си. Общата площ на града през 1923 г. е 14-15 кв.км.

Население:
Според данните от преброяването от1920 год. населението на града надвишава 50 000 срещу 37 155 към 1905 и 25 000 през 1881 год.

Поминък:
Старите варненци до 1906 г са се препитавали с лозарство, риболов и търговия.
Транспорт:
ЖП Линията Варна - Русе - част от "Ориент експрес" е построена от английска компанияпрез 1867 г.
София-Каспичан - Варна - започва работата си през 1899 г. способства за развитието на износа, който се осъществява през пристанище Варна.

Карта на Варна 1923 год.- 790KB
Историята на древния Одесос

Как е изглеждал живота след освобождението ?
Какво са представлявали институциите и гражданското общество

www.varna-bg.com 2001©