Варненските всекидневници
Описаните в таблицата заглавия могат да бъдат намерени, ако се обърнете към г-жа Димчева.
Сигнатура 
Заглавие 
Година на излизане
КзРВ 301  Варненска поща 1920 - 1944
КзРВ 299 Варненски новини 1912,1915,1921-1944
КзРВ 303  Варненски общински вестник 1880 - 1941 с прекъсвания
КзРВ 230  Черно море 1929- 1944 год.

! Продължи към голямата колекция !

Georgi Genchev ©1999