ДЕМОКРАЦИЯ ДА!
НО ТЯ СЕ ПРАВИ ОТ ДЕМОКРАТИ
ГРАЖДАНСКА  ИНИЦИАТИВА  ВАРНА
НА  11 декември 1999 год.
154 граждани на ВАРНА  подписаха протокола за учредяването на Сдружение с идеална цел -ГРАЖДАНСКА  ИНИЦИАТИВА  ВАРНА.
Събранието започна точно в 10 часа в Пресцентъра на ФК.
За ръководител на събранието бе избран Костадин Бандутов.
След продължилите близо 2 часа разисквания по устава, бе дадена 30 минутна почивка  през която бяха нанесени необходимите корекции и допълнения.
Последва явно гласуване на редактирания устав и избор на управителен и контролен съвет.
За Първи председател на управителния съвет без против и въздаржали се бе избран г-н Борислав Ралчев.
След гласуване бяха избрани предложените от г-н Ралчев 8 члена на управителния съвет за срок от 3 год.
С най-много гласове бе избран Отец Любомир Попов/ който не присъстваше на събранието/.
О.з. адмирал Христо Контров, Алекси Алексиев, Христо Парашев, Стилиян Грозев, Радослав Коев, Атанас Атанасов, Красимир Маринов.
Избран бе и контролен съвет с председател - историкът Иван Иванов, Здравко Спасов и Боян Крайчев.
Накрая на събранието г-жа Веселина Савова , най-активната в разискванията предложи като първа инициатива на сдружението- Коледно тържество за да се опознаят членовете.23.12.1999 год. ресторант АЛФА - НАПОМНЯМЕ 19 часа.
Г-жа Румяна Радушева- председател на "Дамски клуб 21 век" сдружението да вземе отношение по действията на Общински съвет Варна и да излезе със становище по въпроса.

КАК ЗАПОЧНА ВСИЧКО!
Програмата и уставът на сдружението
От Агенция "ЛИСКО"