Г Л А В А   П Ъ Р В А
ВАРНЕНСКОТО ОБЩЕСТВО СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО
>>>>>>>                                                                                                                    <<<<<<<<
Сведения за гагаузите дава в своите "Спомени и бележки" големият варненски общественик Иван Церов. Той се заселва във Варна през 1888 година. Иван Панайотов Церов (1857-1938) е роден в село Церова Курия, Търновско. Занимава се с просветна и книжовна дейност. Учител е в Мъжката гимназия и училищен инспектор (1890-1895). Член е на Демократическата партия. Кмет на Варна от 1909 до 1912 година. По негова инициатива са построени много училища и сградата на Варненския театър.
В своите "Спомени и бележки" Иван Церов пише, че "най-обична забава на гагаузите бяха веселбите из улиците с латерни пред тях, а по гроздобер - с гайди." По неговите думи почти всички гагаузи са лозари по занятие. И Антон Страшимиров подчертава, че лозарството е основното им препитание:
"Лозарската част на Варна беше изцяло гагаузка и в това море от похристиянчени някога, но досущ непросветени кумани, се топяха като случайни капки всички български отпръски."
"Лозята се обработваха от старите гагаузи и от гагаузките, а младите работеха на "скелята": товареха и разтоварваха параходи. Така в избите имаше много вино, а големите сравнително надници от "скелята" позволяваха на младите гагаузи да изреждат по цели седмици къщите си с цариградски латерни напред и с големи кючешки кърпи през рамо. Когато те не правеха това, опиваха се мъртвешки по хумбите или играеха комар - на орехи и на ашици - обикновено по слепите улици."
Цани Калянджиев разказва, че сутрин на Ченгене-пазар се стичат стотици работещи лозари, местни и от околните села. "Вечерно време обаче мегданът и заобикалящите го кафенета и кръчми ставаха по-живи. Едновремешното ароматно димятово варненско вино се лееше в изобилие, кръчмите кънтяха от песни, викове и латерни. Често това веселие свършваше със скандали и побоища, съпроводени с пущане в ход на ножове и ками. Най-обикновеното обаче беше, че пияната гагаузка компания се разполагаше на файтон, пред който вървеше друг файтон с действаща в него латерна. Така веселата компания, предводителствана от музиката обикаляше главните улици на града. Централно място на Ченгене-пазар заемаше кръчмата на Антон Карабатак - стар варненски българин, чиито корпус, обмундирован в черни потури и салтамарка, досега се е запазил в моето въображение. Варненските старожилци трябва да имат още по-добри спомени за кехлибареното вино на Карабатак, получавано от неговите собствени лозя и дълбоката му маза под кръчмата."
Антон Недялков-Карабатак (1837-4.Х.1897) е роден в село Куюджик (Варненско). Родители му са пресеници от сливенските села. От младежките си години е известен като много трудолюбив и честен човек. Продължително време работи при варненския богат гражданин Георги Карабатак, лозар-винар. Виждайки всеотдайността на Антон и добрият му характер, Георги Карабатак го прави управител на имотите си, а впоследствие и го оженва за малката си дъщеря Параскева. Антон Недялков отваря своя кръчма, срещу църквата "Св. Архангел Михаил", на която е църковен настоятел в продължение на 22 години до самата си смърт. За да привлече клиентела, той прибавя към своето име фамилията на тъста си - Карабатак. Преди освобождението тази кръчма е най-престижната и най-посещаваната. Същевременно тя е средище на българите и сигурно убежище за бунтовниците. В дълбоките изби са укривани български революционери, а когато са тръгвали, Антон ги изпращал с припаси и пари без да бъде подозиран от турците. Той се е ползвал с доверието на управниците, поради което е избиран за мухтар (махленски кмет) и е заставян да присъства при екзекуции, като представител на българите, които изживявал много тежко. От 23 февруари 1872 година Антон Недялков е член на Варненската българска община. След обявяването на Руско-Турската война, турците променят отношението си спрямо него. Озлобени, че губят войната и че трябва да да напуснат Варна, турците решават да избесят по-видните българи, между които е и Антон. Той се е простил със семейството си и е бил вече поведен към бесилката, когато екзекуторите се разбягват, изплашени от ненадейно бързото приближаване на русите. И след Освобождението Андон Недялков-Карабатак активно участва в обществено-политическия живот на града.
На запад от турската махала се намира "татар махалеси". По името на татарската махала е обозначавана и крепостната порта - "татар капусу", от която тръгва Добричкото шосе. В своите "Пътувания по България", Константин Иречек пише, че варненските татари отчасти са приселници от Крим; живеят в отделна махала на шосето за Провадия и в многобройни села и са, казват, по-способни от турците.
Най-старата циганска махала заема пространството между турската махала и езерото, недалеч от днешната сточна гара. През 1891 година те са изместени от там и настанени на запад извън града в местността Максуда.
До средата на XIX век българите са незначителна част от населението на Варна. Напусналите домовете си българи по време на Руско-Турската война 1829-1830 година, започват постепенно да се връщат във Варна след 1833 година. За да ускори този процес Високата порта обявява, че завърналите се няма да плащат данъци в продължение на три години (1833-1836). Следвайки тази политика, Варненският паша раздал места на завърналите се в района на разрушеният по време на бойните действия бастион "Ич кале". Въпреки тези мерки българското население във Варна е незначително. През 1867 година Иван Богоров пише в своите пътеписни очерци за образуването на гръцко търговско дружество във Варна, "което ся вижда, че не ще закъснее да погълне малцината търговци българи". По-нататък авторът обобщава, че "българинът е ботушар, кожухар, и абаджия, че на последний не било дадено да търгува с требни нечта за ядене и пиене. Неколцина българи, които са се заселили от петнадесет години насам, въртят комисиона, от тех некои търгуват с биволски сурави кожи и малко манифактура..." Тогава българите живеят предимно в гръцката и гагаузката махала, благодарение на смесени бракове или като временно пребиваващи. За основаването на българската махала пише Х. К. Шкорпил, позовавайки се на устния разказ на един от съвременниците - Ради Трифонов:
"Българите нямали своя махала. Когато султан Абдул Азис се връщал в 1867 година от Европа в Цариград, той минал през Варна. Когато се разхождал из града и минавал покрай хотел "Орел", поднесли му варненските българи едно прошение, с което го молили да им се раздадат места зад сегашната Девическа гимназия. Подир три месеца се получило султанско ираде, с което се разреши даване исканите места." Едва след Освобождението, когато е разрушена крепостната стена и се заселват много българи от Северна Добруджа, Бесарабия, Тракия и Македония, се развива Ени махале, т. е. българската махала.
"Като опашка на града, разказва Цани Калянджиев, се точеше тъй наречената Нова махала, която го свързваше с Добричкото шосе и представляваше чист български елемент, преселен след войната от Тракия. Тая махала постепенно измести старата "татар махалеси", която имаше за изход една от градските врати - "татар капусу". Тракийските преселници са настанявани в някогашната татарска махала; котленци след опожаряването на града им, се заселват в турската махала, а в края на месец юни 1885 година македонските преселници във Варна основават "Македонско благотворително дружество".
К. Иречек, който е не само изследовател, но и свидетел на демографските процеси във Варна, отбелязва в "Пътувания по България", че самите българи излизат на сцената едва от образуването на княжеството; по напред те тук били малобройни и незначителни. След войната тук се заселили много търговци от Тулча и от други дунавски градове; от година на година расте напливът на български занаятчии от вътрешността. Между новите заселници освен хора от Източния Балкан и от Тракия има и македонци, които идват по море. 
Ясно обособени в етническо отношение във Варна в края на XIX и началото на XX век могат да се различат осем махали. Сравнени по големина, те се подреждат така: турската, гръцката, гагаузката, арменската, еврейската, българската, татарската и циганската. Най-значимият обществен център се оформя между гръцката, арменската, еврейската и турската махала - Балък-пазар. Другият важен обществен център след Освобождението е Мусалата в турската махала. Между гръцката, арменската и гагаузката махала е развит трети център - Ченгене-пазар. През разглеждания период Балък-пазар носи белезите на търговски център, Мусалата - на административен, защото там са градското и окръжното управление, казармата и т.н. и до днес е запазен облика на адвокатско средище с така наречената адвокатската градинка, а Ченгене-пазар тогава е известен повече със своите кръчми и като място, където може да се наемат неквалифицирани работници за хамали, лозари и др.
Най-характерното нещо в демографски план за следосвобожденска Варна е динамиката на миграционните процеси. По време на войната и още повече след Берлинския конгрес започва раздвижване на населението в града и околните села. Миграционните процеси засягат преди всичко българите и мюсюлманското турско и татарско население. Първите като заселници, а - вторите като изселници. Голяма част от турското население разпродава имотите си и се преселва в Османската империя, а на тяхно място идват български заселници. Не само бежанци се установяват да живеят във Варна, но и много хора от вътрешността на страната, привлечени от перспективите, които предлага един голям административен и търговски град. Заселниците значително превишават броя на изселниците, поради което се променя съотношението между българското, гръцкото и турското население на Варна. Въпреки това многонационалният характер на града се запазва до началото на ХХ век.
Основният миграционен поток е от Македония и Тракия, оставащи под властта на Османската империя според решенията на Берлинския конгрес. Друга вълна на български преселници са емигриралите преди Освобождението в Румъния, Банат, Русия, Мала Азия. Особено притегателен е град Варна за малоазийските българи, защото водният път за тях е най-безопасния. Със сърцераздирателни молби искат от българските власти кораби, с които да се транспортират.
>>>>>>>                                                                                                                    <<<<<<<<