И з в е с т и я
на
варненското археологическо дружество,
кн. I - ХV,
1908 - 1964 г. 
и
Известия на народния музей
 Варна,
кн. I /ХVI/  -  29 /43/,
 1965 - 1993 г.
Известия на Варненското археологическо дружество
кн. I, 1908 г., 78 стр.

Граф Ст. Ю. Остророг, Стихове /стр.5/; Г.Димитров, Сражението при Варна в 1444 г. /стр. 7 -47/; Х.К. Шкорпил, Походът на Владислава през България в 1444г. и битката при Варна /стр.48 -67/; *** Варненското сражение в съчинението "световни събития" /стр.68/; Шкорпил, "Владиславов отдел" при Варненския музей /стр. 69/; Шкорпил, Писмото на цар Николай I за поставяне на паметник на Владислава във Варшава /стр.70/; Шкорпил,  Паметник на Владислава /стр. 71 - 73/; Вайгартнер, Маджарите за паметник на крал Уласло /Владислав/ - превод от маджарски /стр.74-75/; Настоятелство на Варненското археологическо дружество, Позив за събиране на помощи за фонда за издигане на паметник на Владислав Варненчик /стр.76-78/
 

Известия
на Варненското археологическо дружество
кн. II, 1909 г., стр.79

Х.К.Шкорпил, Римският водопровод в гр. Варна /стр.3-7/; Х.К.Шкорпил, Разкопки на могили до гр. Варна /стр.8-14/; Г.Димитров, Гагаузи - потеклото им и произхождението на думата /стр.15-32/; Х. К. Шкорпил, Турските укрепления във Варна от 1828 и 1834 г. /стр. 33-53/; Х. К. Шкорпил, Обяснения към плана на гр. Варна /стр.54-71/; Ем. Г. Мутафов, Повелие за езин дъб до с. Франга, Варненско /стр.72/; Свещеник Г.Антонов, Изваждане костите на умрели /след 7 г./, умиването им с вино и новото им погребване в с. Кестрич, Варненско /стр.73-74/; Свещ. Г. Антонов, Пробождане мъртвеца с нож в с. Кестрич /стр.74/; Р.Богданов, Джамалски празник в с. Чаушкьой /стр.75/; Х. К. Шкорпил, Откритието в канала /стр.75-76/, Х. К. Шкорпил, Песъчливият насип между морето и езерото /стр.76-77/, Х. К. Шкорпил, Изнесени старини от гр. Варна /стр.77-78/ ; Свещ. Н. Цицов, Старини в Шабленско, Балчишко /стр.78-79/
 

Известия 
на Варненското археологическо дружество
кн. III, 1910 г., стр.146

Х. К. Шкорпил, Одесус и Варна /стр.2-23/; А.И. Манов, Обичаите на гагаузите във Варна /стр.24-30/; Ст. Кабакчиев, Спомени от града Варна от времето на Кримската война 1853-1856 г. /стр. 31-48/; Г. Димитров, Сражението при Варна в 1444 г. /стр.49-85/; К. Н. Мирски, Сражението при Варна в 1444 г. /стр.75-88/; Х. К. Шкорпил Девненските извори /стр.89-92/; Й. С. Господинов, Разкопките в Патлейна /до Преслав/ и значението им за българската история /стр.93-100/; Х. К. Шкорпил, Преслав /стр.101-146/
 

Известия
на Варненското археологическо дружество
кн. IV, 1911г., 111 стр.

Възраждане на българщината във Варна /стр.5-40/; Ив. К. Радов, Възраждане на българщината в Провадия /стр.41-48/; Прива Белар, Французите във Варна през 1854 г. /стр.49-68/; Х. К. Шкорпил, Пазители на проходите /стр.69-73/; Евлия Челеби /по него/, Варна преди 260 г. /стр.74-76/; ; Х. К. Шкорпил, Неизвестно писмо и крайбрежни насипи /стр77-86/; Г. Димитров, Руско - турската война в 1828 - 29 г. /стр.87-104/; Свещ. Г. Антонов, Спомени за превземането на Варна в 1828 г. /стр.105-107/; Х. К. Шкорпил, Холерата във Варна в 1829 г. /стр.107/; Ив. И. Манов, Обичаите на гагаузите във Варна /стр.108-111/
 

Известия
на Варненското археологическо дружество
кн. V, 1912 г., 64 стр.

Х. К. Шкорпил Милиярни стълбове от гр. Русе /стр.3-4/; Д-р Хр. Докторов, "Заешка игра" у гагаузите в Добрич /стр.5-6/; С .С. Т. Дописки от Варна в архивата на С. Раковски /стр.6-8/; Лейтенант Ганчев, Обсадата на Варна в 1828 г. /стр.8-24/; Х. К. Шкорпил, Находка на сребърни тасове до гара Синдел /стр.24-25/; Г. Димитров, Руско -турската война 1828 - 29 г. /стр.26-30/; Г. Димитров, Изгаряне на Търновската патриаршеска библиотека /стр.30-32/; Иконом, Ив. К. Радов, Няколко думи за старините в гр. Провадия /стр.33-38/; Хр. Върбанов, Спомени за Варна /стр.38-46/; Х. К. Шкорпил, Балчик /стр.47-62/; Д-р П. Ив. Стоянов, Хирургическите инструменти /стр.63-64/
 

Известия
на Варненското археологическо дружество
кн. VI, 1914 г., 78 стр.

Ив. Церов, Костадин Т. Арабаджиев, първи български учител във Варна /стр.3-19/; Г. Димитров, Принос към просветителното дело в гр. Варна /стр.20-62/; Т. Икономов, Варненски окръг в учебно отношение през учебните 1879/80, 1911/12 и 1914 години /стр.63-68/; Лейтенант А. Манолов, Старата българска флота /стр.69-71/; Свещ. Г. Антонов, Гагаузка песен за обсадата на Варна в 1828 год. /стр.72-74/; Г. Димитров, Холерата и пожарът във Варна през 1854 год. /стр.75-77/; Г. Димитров, Надгробен камък от Река Девня /стр.78/

 

Известия
на Варненското археологическо дружество
кн. VII, 1921 г., 128 стр.

Х. К. Шкорпил, Двадесетгодишната дейност на Варненското археологическо дружество 1901-1921 г. /стр.1-84/; А. И. Манов, За гагаузите /стр.84-93/; Д-р П. Ников, Из близкото минало на Варна /стр.93-108/; Х. К. Шкорпил, Печат на княз Михаил - Борис /стр.108-118/; Х.К. Шкорпил, Преглед на древнобългарските паметници /стр.118-124/

 

Известия 
на Варненското археологическо дружество
кн. VIII , 1951 г., 130 стр.

М. Мирчев, Гръцки епиграфски паметници от Черноморското крайбрежие и вътрешността /стр.1-48/; Г. Тончева, Разкопките на петте могили край с. Галата /стр.49-64/; Т. Герасимов, Култова статуя на бог Дарзалас в Одесос /стр.65-72/; Т. Герасимов, Български оловен печат от IХ в. /стр.73-76/; Т. Иванов, Принос към коринтския внос на керамика в Одесос през VI в. пр.н.е. /стр.77-85/; С. Георгиева, Преславски тип керамика в музея в гр. Сталин /стр.87-90/; М. Мирчев, Късно - римският некропол на Одесос /стр.90-98/; М. Мирчев, Водният резервоар и каптаж при крепостта Абрит /стр. 99-103/; Г. Тончева, Материали за археологическа карта на България /стр.105-111/
Археологически вести:
М. Мирчев, Сергей Покровски /стр.113/; М. Мирчев, Антични паметници от гр. Сталин и Сталинско /стр.113-117/; М. Мирчев, Подова мозайка от гр. Сталин /стр.117-119/; М. Мирчев, Подова мозайка в с. Р. Девня /стр.119-121/; М. Мирчев, Една раннохристиянска гробница /стр.121/; Г. Тончева, Гробница о с. Пленимир /стр.121-122/; Г. Тончева, Икона на камък на св. Димитър /стр.123/; Г. Тончева, Оловна рамка от огледалце /стр.123-124/; М. Мирчев, Колективни находки на монети /стр.124/

 

Известия
на Археологическото дружество в гр. Сталин
кн. IХ, 1953 г., 129 стр.

М. Мирчев, Разкопки на тракийското селище край с. Галата /стр.1-28/; Г. Тончева, Старогръцка керамика в музея на гр. Сталин /стр.29-40/; Т. Иванов, Гръцка керамика от гр. Сталин в Софийския музей /стр.40-52/; Т. Герасимов, Монети от Канит, Тануза, Харасп, Акроза и Сария /стр.53-60/; Ив. Венедиков, Римска военна диплома от с. Брестовене, Кубратско /стр.60-68/; М. Мирчев, Латински епиграфски паметници от Черноморието /стр.69-80/; Г. Тончева, Керамична работилница край с. Кранево /стр.81-88/; Кр. Баев, По въпроса за етногенезиса на гагаузите /стр.89-106/; Д. Минев, Биографията на Г. Живков от В. Д. Благоева /стр.107-111/

Вести и съобщения:
М. Мирчев, Археологически паметници от Сталинско /стр.113-117/; Г. Тончева, Един амулет от Баубо /стр.117-119/; Г. Тончева, Сондажни разкопки край блатото "Тузлата" /стр.119-123/; А. Маргос, Оръдия на труда от неолитната епоха от Сталинско /стр.123-124/; Д. Василев, Една ценна придобивка за картинната галерия в гр. Сталин /стр.124-125/; Д. Минев, Сведение - спомен за Варна от 1843 г. /стр.125-126/

 

Известия
на Археологическото дружество гр. Варна
кн. Х, 1956 г., 157 стр.

М. Мирчев, Сбирката от теракоти в музея на гр. Варна /стр.1-50/; Г. Тончева, Тракийското влияние в Одесос /стр.51-64/; Т. Герасимов, Находки от месемврийски и одесоски тетрадрахми /стр.65-78/; Т. Герасимов, Нови тракийски тетрадрахми от I в. пр.н.е. /стр.79-86/; Т. Иванов, Тракийски могилни погребения в Одесос и околността му през ранноелинистическата епоха /87-108/; В. Велков, Бележки върху социално-икономическото развитие на град Одесос през късноантичната епоха /стр.109-117/; А. Рогалски, Образът на Артемида върху монети от Калатис /стр.119-123/; М. Мирчев, Епиграфски паметници от Варна и Варненско /стр.125-141/; Кр. Баев, Отон Иванов - революционна дейност и оставеният от него архив /стр.143-154/

Известия 
на Варненското археологическо дружество
кн. ХI, 1960 г., 176 стр.

М. Мирчев, Д. Златарски, Селищната могила при с. Сава /стр.1-26/; А. Маргос, Праисторическите селища по Варненското плато /стр.28-34/; М. Мирчев, Нови епиграфски паметници от Черноморието /стр. 35-58/; Т. Герасимов, Принос към нумизматиката на Одесос /стр.59-69/; Г. Тончева, Неиздадени култови паметници във Варненския музей /стр.71-94/; Д. Ил. Димитров, Раннохристиянска гробница от с. Река Девня /стр.95-101/; Д. Златарски, Колективна находка от славянски сечива от с. Дългопол /стр.103-109/; Д. Ил. Димитров, Работилница за трапезна керамика във Варна /стр.111-118/; А. Кузев, Гръцки надписи от ХVIII и началото на ХIХ в от Варна /стр.119-138/; Кр. Баев, Един неизвестен досега източник на материали за "Записки по българските въстания" от Захари Стоянов - Писма на З. Стоянов до Отон Иванов /стр.139-144/; П. Близнаков, Революционният и демократичен периодичен печат във Варна и Варненски окръг - 1878 -1944 г. /стр.145-171/

Съобщения:
Д. Минев, Добрин Василев /стр.172/; А (рхимандрит) И (нокентий), Атанас Йосифов Манов /стр.172/

 

Известия
на Варненското археологическо дружество
кн. ХII, 1961 г., 143 стр.

А. Маргос, Към въпроса за датиране на наколните селища край Варненското езеро /стр.1-6/; М. Мирчев, Нови епиграфски паметници от Черноморието /стр.7-22/; А. Рогалски, Монети с името на скитския цар Атей /стр.23-27/; Г. Тончева, Гробни находки от Одесос /стр.29-52/; Т. Герасимов, Късноантична гробница от Марцианопол /стр.53-55/; Д. Ил. Димитров, Ранносредновековни фибули във Варненския музей /стр.57-60/; Д. Ил. Димитров, Находки от ранното Средновековие от Варненско /стр.61-65/; М. Мирчев, Новооткрит средновековен некропол при Каварна /стр.67-76/; А. Кузев, Един средновековен гръцки надпис от с. Аксаково, Варненско /стр.77-79/; А. Кузев, Пръстени - печати в късното средновековие във Варненския музей /стр.81-90/; П. Близнаков, Варненски периодичен печат - 1880 -1944 г. /стр.91-109/

Вести и съобщения: 
М. Мирчев, Три погребения от енеолитната епоха /стр.117-125/; А. Маргос, Праисторически оръдия на труда от Варненско /стр.125-126/; А. Маргос, Праисторически находки от околностите на Варненското езеро /стр.126-128/; А. Маргос, Открити следи от нови наколни селища във Варненското езеро /стр.128-131/; М. Мирчев, Към въпроса за мястото на сеченето на скитските монети /стр.132/; Г. Тончева, Модерни подправки върху два антични съда от Варненския музей /стр.133-134/; Д. Ил. Димитров, Керамична пещ при с. Бояна /стр.135-139/; Д. Минев, Априлското въстание в Жеравна на 8.V. 1876 г. /стр.139-140/; Д. Минев, План на българите за въстание през време на Кримската война /стр.140/; Д. Минев, Двама народни закрилници от Варна преди 120 г. /140/; Д. Златарски, Колективна находка от турски монети от с. Рояк, Варненско /стр.141/; М. Мирчев, Колективни монетни находки /стр.141-143/


Известия 
на Варненското археологическо дружество
кн. ХIII, 1962 г., 164 стр.

А. Маргос, Г. Тончева, Происторическото наколно селище при с. Езерово, Варненско /стр.1-16/; А. Рогалски, Една неизвестна монета на тракийския владетел Меток /стр.17-20/; М. Мирчев, Г. Тончева, Д. Димитров, Бизоне - Карвуна /стр.21-109/; А. Кузев, Средновековната крепост на град Варна /стр.111-126/; В. Тонев, Към историята на българското учебно дело във Варна през Възраждането /стр.127-142/; Кр. Баев, Писма и бележки на Отон Иванов до Захари Стоянов за Априлското въстание /стр.143-156/; П. Близнаков, Буржоазният периодичен печат във Варненски окръг - 1877 -1944 г. /стр.157-164/

 

Известия 
на Варненското археологическо дружество
 т. ХIV1 1963 г., 200 стр.

М. Мирчев, Тракийски могилен некропол при с. Професор Златарски /стр.1-14/; Ив. Венедиков, Находки от ранножелязната епохав България /стр.15-24/; В. ВелковПътища по Западното Черноморие в предримската епоха VI-I в. /стр.25-34/; А. Балканска, Към въпроса за колелообразните амфорни печати /стр.35-38/; Й- Юрукова, Една находка от републикански денари от Черноморското крайбрежие /стр.39-44/; М. Мирчев, Нови епиграфски паметници /стр.45-54/; В. Бешевлиев, Старохристиянски надписи от Варна /стр.55-64/; Д. Ил. Димитров, Ранновизантийско златно съкровище от Варна /стр.65-79/; А. Кузев, Коренното население на гр. Варна от ХIV до началото на ХIХ в. /стр.80-92/; А. Маргос, Изчезналата арменска колония в гр. Провадия /стр.93-102/; В. Тонев, Към въпроса за участието на Варненския край в революционние борби преди Освобождението /стр.103-117/; Н. Тодоров, Социалноикономическият облик на Варна през 60-те и 70-те години на ХIХ в. /стр.119-140/; П. Близнаков, Изборите във Варна 1878-1939 г. /стр.143-159/; К. Стоянов, Първи стъпки в изграждането на младежко единство във Варненска област - 9.IХ.1944 - 24.V.1946 г. /стр.161-177/; В. Ванков, Борбата на Варненската окръжна партийна организация за изграждане на ТКЗС в окръга през периода 1944 -1952 г. /стр.179-197/
 


Известия на Варненското археологическо дружество
кн.ХV, 1964 г., 135 стр.
Статии: 
П. Близнаков, Изборите във Варна през първия период на общата криза на капитализма в България 1919 - 1939 г. /стр.1-16/; К. Стоянов, Укрепване на младежкото единство във Варненска област през периода на комитетите на демократичната младеж - май 1946 - 1947 г. /стр.17-34/; В. И. Ванков, Борбата на Варненската партийна окръжна организация за пълна масовизация на ТКЗС в окръга и за тяхното по-нататъшно укрепване 1956 - 58 г. /стр.35-48/

Съобщения: 
А. Маргос, Мезолитно находище при с. Новаково, Варненско /стр.49-50/; Г. Тончева, Новооткрити гробници около Одесос /стр.51-60/; Кр. Баев, Исторически народни песни у гагаузите /стр.61-74/; В. Павлов, За участта на крайцера "Надежда" след бунта на екипажа му - 1918 - 1924 г. /стр.75-79/; Ив. Пешев, Бележки върху храната на морския език (Solea Nasuta L.) във Варненския залив /стр.81-84/

Документи и материали:
М. Мирчев, Андреас де Палацио, Писмо за поражението при Варна, изпратено до кардинал Лудовик /стр.85-95/; Р. Стойков, Селища и демографски облик на Североизточна България и Южна Добруджа през втората половина на ХVI в. /стр.97-118/; В. Тонев, Нови документи за Сливенския революционен окръг след поражението на Априлското въстание през 1876 г. /стр.119-128/

Вести: 
Ив. Казаков, Военноморският музей в гр. Варна /стр.129-130/; В. Димитрова, Музей на революционното движение в гр. Варна /стр.131-132/; В. Тонев, Музеят на Възраждането в гр. Варна /стр.132-134/; Ив. Пешев, Бележки по създаването на Природно-научния музей в гр. Варна /стр.134-135/
 


Известия на Народния музей - Варна
кн. I /ХVI /1 1965 г., 151 стр.

Статии: В. Тонев, Читалищното дело във Варна и Варненско преди Освобождението /стр.3-21/; К. Стоянов, Изграждане съюза на народната младеж /СНМ/ във Варненска област 1947 год. /стр.23-32/
Публикации: М. Мирчев, Тракийският могилен некропол при с. Добрина /стр.33-70/; Г. Тончева, Разкопки в Марцианопол през 1955 г. /стр.71-79/
Документи и материали: В. Димитрова, Документи от архива на Варненската телеграфопощенска и телефонна станция за транспортната стачка 1919-1920 г. /стр.81-93/; М. Пенкова, Анкета на Варненската комуна по жилищния въпрос в града /стр.95-107/

Съобщения и вести:
А. Рогалски, Към въпроса за тракийските владетели с имената Медок и Амадок /стр.109-118/; А. Кузев, Една мнима византийска каменна икона /стр.119-121/; А. Кузев, В коя Варненска крепост е бил затворен Петко войвода през 1892 г. ? /стр. 123-125/; Ив. Пешев, Принос към изучаване ихтиофауната на р. Батова /стр.127-134/; Ир. Маджарова, Основни положения при реставрация на керамика /135-142/; П. Бранев, Къща - музей "Г. Велчев" /стр. 143-146/; В. Начев, Художествената галерия във Варна /стр. 147-151


Известия на Народния музей - Варна
кн. II /ХVII /, 1966 г., 213 стр.

К. Стоянов, 60 години Народен музей във Варна /стр.3-22/; А. Кузев, Приноси към историята на средновековните крепости по Долния Дунав. I. Тутракан и Русе /стр.23-59/; Вл. Павлов, Към въпроса за корабоплавателните прояви на българи през турското робство 1396 - 1830 г. /стр.51-62/
Документи и материали: М. Мирчев, Нови епиграфски паметници /стр.63-82/; Н. Тодоров, Върху демографското състояние на Варна в средата на ХIХ в. /стр.83-108/; К. Стоянов, Репатрирането на бившите руски военнопленници от България и разложението на пребиваващата у нас Врангелистка армия - Из преписката на руския вицеконсул във Варна с руската военна мисия в София 1920 - 1921 г. /стр.109-122/; М. Пенкова, Анкета на Варненската комуна по безработицата в гр. Варна /стр.123-131/; Хр. К. Мирски, Към въпроса за периодичния печат във Варна /стр.133-137/

Съобщения: 
А. Маргос, Праисторически находки в пещерата "Темната дупка" при с. Белослав, Варненско /стр.139-144/; М. Мирчев, Колективни монетни находки /стр.145-151/; А. Маргос, Вярно ли е съобщението на Евлия Челеби за зимуването на кораби в устието на р. Камчия ? /стр. 151-155/; В. Тонев, Първото ученическо дружество във Варна преди Освобождението /стр.157-161/; Ир. Маджарова, Реставрация на каменни паметници /стр.163-178/; Ив. Пешев, Ихтиофаунистичен обзор на река Елешница /стр.179-191/

Музеи и паметници на културата: 
К. Горанов, Парк - музей на бойната дружба 1444 г. в гр. Варна /стр.193-202/; В. Тонев, Галерия на възрожденската иконопис /стр.203-209/
 
 


Известия на Народния музей - Варна
кн. III /ХVIII /, 1967 г., 243 стр.

Г. Тончева, Новооткрити антропоморфни плочи край с. Езерово, Варненско /стр.3-19/; М. Мирчев, За античните храмове в Одесос /стр.21-39/; А. Кузев, Приноси към историята на средновековните крепости по Долния Дунав. II. Пиргос, Новград, Свищов и Никопол /стр.41-70/; В. Тонев, Бележки по учебното дело в Североизточна България през епохата на Възраждането. I. Провадийско /стр.71-98/; К. Стоянов, Стачните борби във Варна - 1899 - 1912 г. /стр. 99-126/
Документи и материали: Д. Ил. Димитров, Ранносредновековен некропол при с. Блъсково, Варненски окръг /стр.127-147/; Б. А. Цветкова, Материали за стопанската история на селищата по Черноморието и в някои прилежащи области от ХVI в. /стр.149-164/; В. Димитрова, П. Китипов, Увеселителната комисия на работническите организации при местния комитет на РСДП - Варна /стр.165-187/; Ив. Пешев, Принос към изучаването на орнитофауната по Варненското крайбрежие /стр.188-212/

Съобщения: 
Л. Бобчева, Новооткрити антропоморфни паметници от Толбухинско /стр.213-215/; М. Мирчев, Д. Златарски, Колективна монетна находка от с. Цонево /стр.217-222/; Л. Бобчева, Колективна находка от средновековни монети и накити от нос Калиакра /стр.223-226/

Музеи и паметници на културата:
К. Горанов, Възпоменателни паметници и плочи във Варна и Варненски окръг /стр.227-243/
 


Известия на Народния музей - Варна
кн. IV /ХIХ /, 1968 г., 229 стр.

Ив. Венедиков, Торевтиката в Североизточна Тракия /стр.3-16/; Г. Тончева, За датирането на светилището край с. Галата /стр.17-26/; А. Кузев, Приноси към историята на средновековните крепости по Долния Дунав. III. Ген. Оряхово, Лом, Видин и Флорентин /стр.27-55/; В. Павлов, Към въпроса за корабоплавателни прояви на българи през турското робство - 1830 - 1878 г. /стр.57-76/; В. Тонев, Бележки по учебното дело в Североизточна България през епохата на Възраждането: I. Провадийско /втора част /. II. Варненско /стр.75-114/; К. Стоянов, Комунистите от Варненски окръг в защита на Съветска Русия - 1918 - 1922 г. /стр.115-144/

Документи и материали:
М. Мирчев, Епиграфски паметници от Черноморието /стр.145-182/; В. Димитрова, П. Китипов, Увеселителната комисия на работническите организации при местния комитет на РСДП - Варна  /стр.183-199/; М. Овчарова, Из революционната дейност на Димитър Попов - 1878 - 1924 г. /стр. 201-215/

Съобщения:
М. Мирчев, Гробни находки във Варна и Варненско /стр.217-224/; А. Маргос, Един нов екземпляр монета от деспот Яков Светослав /стр.225-229/


Известия на Народния музей - Варна
кн. V / ХХ /, 1969 г., 256 стр.

Г. Тончева, Скулптурата в Одесос от VI - I в.пр.н.е. /стр.3-48/; Т. Герасимов, Антични саркофази от Одесос /стр. 49-71/; А. Рогалски, За някои "фалшиви" антични монети, сечени на Балканския полуостров /стр.73-93/; М. Мирчев, Раннотракийски селища при с. Брестак /стр.95-113/; Д. Ил. Димитров, Раннобългарско селище при с. Брестак /стр.113-136/; А. Кузев, Приноси към историята на средновековните крепости по Долния Дунав. IV. Силистра и Хърсово /стр.137-157/; В. Тонев, Бележки по учебното дело в Североизточна България през епохата на Възраждането: III. Толбухинско, IV. Балчишко, V. Мангалянско /стр.159-190/; К. Стоянов, Стачните борби във Варна - 1912 - 1923 г. /стр.191-211/; Ив. Пешев, Върху ихтиофауната на някои наши черноморски реки /стр.213-220/

Съобщения:
М. Мирчев, Монетни нахдки от Варненско /стр.221-223/; М. Мирчев, Три гробни находки край Варна /стр.223-232/; В. Бешевлиев, Един нов старохристиянски надпис от Варна /стр.232-233/; В. Димитрова, Стачката на учениците от Варненската мъжка гимназия на 7 декември 1932 г. /стр.233-241/; К. Горанов, Паметници и паметни плочи на загиналите през войните, ч. I. /стр.241-248/

Критика и рецензии: 
А. Маргос, Васил Маринов, Миналото на с. Девня, Провадийско, с оглед на "арнаутите" в Североизточна България, /сб. Ст. Романски, С., 1960 г., стр.591-617/, /стр. 249-253/; К. Стоянов, Петко Китипов, Поява и развитие на варненското социалистическо и работническо движение до 1903 г. Изд. на БКП, С., 1965 г., стр.262 /стр.253-256/
 

Известия на Народния музей - Варна
кн. VI, / ХХI /, 237 стр.

А. Рогалски, За някои "фалшиви" антични монети, сечени на Балканския полуостров /стр.3-18/; Д. Ил. Димитров, Старобългарски некропол N 2 при Девня /стр.21-46/; М. Николова, Месалите, старинни невестински забрадки /стр.49-70/; В. Тонев, Бележки по учебното дело в Североизточна България през епохата на Възраждането /стр.73-98/ К. А. Поглубко, О пребывании братьев Кельсиевых на Балканах /стр.99-110/; К. Стоянов, Стачните борби във Варна 1924 - 1944 г. /стр.113-140/; Ив. Пешев, Ихтиофаунистичен обзор на някои реки в Източна България /стр. 143-154/
Документи и материали: М. Мирчев, Нови антични епиграфски паметници /стр.157-170/; Хр. Коларов, Два малко известни извора за битката на народите на 10 ноември 1444 г. при Варна /стр.171-193/; 

Съобщения:
А. Маргос, Раннохристиянски скални гробници при град Провадия /стр.194-199/; Т. Тотев, За образите върху три медни печата от Преслав /стр.200-203/; М. Мирчев, Едно съкровище от средновековни монети /стр.203-218/; Ст. Ватева, Първите отечественофронтовски избори във Варненска област /ноември 1945 г./, /стр.218-225/

Музеи и паметници на културата: 
Ж. Аргирова, Новата експозиция на Музея на революционното движение в гр. Варна /стр.226-232/; О. Савова, Ив. Симеонов, Съдържание на Известия на Варненското археологическо дружество, кн. I - ХV, 1908 - 1964 г. и Известия на Народния музей - Варна, кн. I /ХVI / - V /ХХ /, 1965 - 69 г.


Известия на Народния музей - Варна
кн. VII / ХХII /1 1971 г. 245 стр.

Х. Симеонова, Късноенеолитният некропол край град Девня /стр.3-40/; А. Рогалски, Към въпроса за тетрадрахмите с името Мостис /стр.41-55/; Д. Ил. Димитров, Новооткрит раннобългарски некропол при Девня /Предварително съобщение/, /стр.57-75/; А. Кузев, Приноси към историята на средновековните крепости по Долния Дунав .V. Исакча /Облучица/ и Тулча /стр.77-92/; В. Тонев, Бележки по учебното дело в Североизточна България през епохата на Възраждането - Тулчански санджак /стр.95-151/

Документи и материали: 
М. Мирчев, Гръцки епиграфски паметници /стр.153-161/; Р. Стойков, Селища в Силистренския санджак през 70-те години на ХVII в. /стр.163-181/

Съобщения: 
М. Мирчев, Колективни монетни находки от Варненско /стр.183-200/; Т. Тотев, За един бронзов печат с кръст и неизясненнадпис от Преслав /стр.201-203/; А. Маргос, За датирането на старобългарския надпис в скалния пещерен манастир при с. Рояк, Провадийско /стр.203-207/; В. Димитрова, Към историята на партийния театър в гр. Варна 1893 - 1923 г. /стр.207-217/; М. Филипова, Растителността в района на "Побитите камъни", Варненско /стр.217-234/; Ив. Пешев, Нови данни върху видовия състав и динамиката на авифауната по Варненското крайбрежие /стр.234 -241/; Иван Христов Пешев 10.ХI. 1933  - 28.VI. 1971 /стр.243-245/; Библиография на научните трудове на Иван Хр. Пешев /245/


Известия на Народния музей - Варна
кн. VIII /ХХIII /, 1972 г., 310 стр.

Т. Герасимов, Отново за фалшивите монети с надпис А       ----   /стр.3-16/; М. Тачева - Хитова, Ролята на преселниците от Мала Азия, Сирия и Египет в икономическия и културен живот на западнопонтийските градове през I - III в. //стр.17-43/; Д. Ил. Димитров, Раннобългарски некропол N 3 при Девня /стр.45-65/; Ал. Кузев, Още веднъж за Варненската средновековна крепост /стр.67-79/; М. Станчева, Колекцията от лули във Варненския музей /стр.81-99/; В. Тонев, За стопанската дейност на българите във Варна през Възраждането /1840-1878 г./, /стр.101-131/; Д. Н. Минчев, За пощенско - филателното дело във Варна през ХIХ в. /стр. 133- 153/; К. Стоянов, Дейността на Варненската окръжна организация на БРП в първите години на Втората световна война / септември 1939 г. - февруари 1943 г./, /стр.155-208/

Документи и материали:
Б. А. Цветкова, Ценен османски източник за историята на Добруджа през ХVI в. /стр.209-231/

Съобщения:
А. Маргос, Микролити от енеолитни селища във Варненско /стр.233-235/; А. Маргос, Праисторическата селищна могила "Калето" при с. Левски, Варненско /стр.236-245/; Ив.С. Иванов, Енеолитно селище и гробове от бронзовата епоха при гр. Девня /стр.246-259/; Г. Тончева, Новооткрито тракийско селище от раннохалщатската епоха край Варна /260-263/; Г. Тончева, Керамика от антична яма във Варна /стр.263-272/; Ал. Минчев, Амфори от IV - VI в. във Варненския музей /стр.273-286/; Т. Тотев, Новооткрити византийски оловни печати от Преслав /стр.287-291/; Ив. Пешев, Ив. Доброволов, Сравнителни зонални електрофореграми на мускулните миогени на мряната /род barbus cuvier / от реките Дунав и Камчия /стр.292-294/; Ив. Доброволов, Ив. Пешев, Електрофоретичен анализ на хемоглобините на мряната /род barbus cuvier / от реките Дунав и Камчия /стр.294-296/

Критика и рецензия:
В. Тонев, Христо Чернев, Кратка история на с. Черковна, Провадийско, С., 1969 г., стр.135, /стр.298-300/; В. Маринов, В отговор на една рецензия /стр.300-304/; А. Маргос, Още по въпроса за албанците и "арнаутите" в Североизточна България /стр.306-308/


Известия на Народния музей - Варна
кн. IХ /ХХIV /, 1973 г., 334 стр.

М. Лазаров, Антични амфори /VI -I в. пр.н.е. / от Българското Черноморие /стр-3-51/; В. Бешевлиев, Първобългарски амулети /стр.53-64/; Д. Ил. Димитров, Керамиката от раннобългарските некрополи във Варненско /стр.65-99/; Д. Ил. Димитров, Принос към изучаването на старобългарското жилище в Североизточна България /стр.101-109/; Ив. Божилов, Към тълкуването на две известия на Й. Скилица за градовете по Долния Дунав в края на Х в. /стр.111-122/; В. Гюзелев, Средновековната крепост Калиакра през ХIII - средата на ХV в. /В памет на Вл. Владимиров/, /стр.123-138/; Ал. Кузев, Маршрутът на Владислав III Ягело до Варна /стр.139-152/; М. Николова, "Обичаят Петльовден" /стр.153-183/; В. Тонев, Някои данни за преселническото брожение в Източна България през 1861 г. /стр.185-195/; В. Димитрова, Г. Димитров и работническото революционно движение в гр. Варна /1906 - 1923 г./, /стр.197-210/; К. Стоянов, Подем на антифашистката борба в Х въстаническа оперативна зона /февруари 1943 - април 1944 г./, /стр.211-240/; Хр. Коларов, Хрониката на Калимах - важен извор за варненската битка от 1444 г. /стр.241-254/; Ал. Минчев, Праисторически каменни сечива от Варненско /стр.255-266/; А. Маргос, Праисторическо наколно селище Страшимирово - 1 /стр.267-284/; Ив. С. Иванов, Праисторическо наколно селище Страшимирово - 2 /стр.285-288/; О. Савова, Необнародвани пплочи с изображение на бога - конник във Варненския музей /стр. 289-294/; В. Терзиева, Нови епиграфски паметници от Варненско /стр.295-300/; В. Бешевлиев, Два надгробни старохристиянски надписа от Черноморието /стр.301304/; Т. Тотев, Северната порта на Външния град в Преслав и някои наблюдения за градската крепостна стена покрай Тича /р. Камчия/, /стр.304-312/; Я. Сивков, Случай на лернеоза по някои сладководни риби /стр.312-314/; Я. Сивков, Лабораторни и производствени опити с дикарбам за борба срещу аргулозата по шарана /стр.314-317/

Критики и рецензии: 
Ив. Божилов - Р. Diaconu - D. Vilceanu, Pacuiul lui Soare - cetatea bizantina, I, Bucuresti, 1972, p. 239,71 fig., XXXVIII pl. /стр319-327/; А. Маргос - Грешки и пропуски в една етнографска карта на Южна Добруджа /стр.327-331/; К. Стоянов - Ради Боев, Варненци в Отечествената война 1944 - 1945 г., Варна, 1972 г.,202стр., /стр.331-334/


Известия на Народния музей - Варна
кн. Х / ХХV /, 1974 г., 389 стр.

В. Бешевлиев, Към въпроса за името Одесос /стр.3-7/; Т. Герасимов, Фалшиви тетрадрахми с името на Тракийския владетел Мостис /стр.9-17/; М. Лазаров, Амфорните печати от Одесос /стр.19-58/; М. Тачева - Хитова, Култът на Юпитер Долихен в Долна Мизия и Тракия /стр.57-83/; Ал. Минчев, Гладиаторските борби в Одесос /стр.85-94/; П. Георгиев, Римски статуи и надписи от Силистра /стр.95-102/; В. Бешевлиев, За ориентацията на първобългарските сгради /стр.103-107/; Д. Ил. Димитров, Г. Маринов, Раннобългарски масов гроб при град Девня /стр.109-143/; Ив. Гълъбов, Скалният надпис при с. Калугерица, Шуменско /стр.145-154/; Средновековна сграфито керамика с монограми от Варна /стр.155-170/; М. Пенкова, Временното руско управление и изграждане на българската администрация в гр. Варна /стр.171-201/; В. Димитрова, Септемврийското въстание 1923 г. в гр. Варна и Варненски окръг /стр.203-210/

Документи и материали:
Е. Грозданова, Ст. Андреев, Поименен регистър на населението във Варна и Варненска каза от 1685 г. /стр.211-230/; Ст. Андреев, В. Тонев, Османотурски печати от Североизточна България /стр.231-250/; Ив. Троянски, Доктор Йонас Басанович и неговите спомени за България /стр.251-271/; Н. Димитрова, Преглед на архивния фонд "Варненско археологическо дружество" /стр.272- 284/

Съобщения:
П. Доневски, Бронзов шлем от Силистра /стр.285 - 286/; Г. Тончева, Некрополът край светилището на Херос Карабазмос в Одесос /стр.287-302/; Д. Съсълов, Римски градски улици в Анхиало /Поморие/, /стр.303-311/; Г. Кузманов, Ранновизантийски керамичен комплекс от крепостта Овеч /стр.312-316/; Т. Тотев, Кой е Презвитер Йоан от един старобългарски надпис /стр.317-320/; Т. Тотев, Ловна сцена върху три метални печатчетa от Преслав /стр.321-325/; А. Маргос, Бунтовнически действия срещу турската феодална власт в Провадийско и Разградско през втората половина на ХVII в. /стр.326-331/; К. А. Поглубко, Петр Карловский, участник народнической организации "Земля и воля" / II пол. 70-х годов ХIХ ст. /, /стр.332-341/; М. Филипова, Растителността в района на Златни пясъци - Варна /стр.342-373/; Я. Сивков, Ихтиофауната на река Девня /стр.374-377/

Критика и рецензии:
Б. Росетова - П. Близнаков, Ст. Маринов, Ат. Богданов, Страници от революционните борби на БКП в Провадия и Провадийска околия /1896 - 1944 /, Варна, 1971, 190 стр., /стр.379-383/; Милко Йорданов Мирчев 1906 - 1973 /стр.384-386/; Списък на научните публикации на М. Мирчев /стр.386-388/

                                 Продължи към следващата страница