Никола Станев
България под Иго, Възраждане и Освобождение 1393-1878

д-р. Борислав Денчев
Варненското общество след освобождението


Георги Меджеделиев
Сто изтъкнати личности от Варна