"Варненското общество след освобождението"
д-р. Борислав Денчев
Като административен и военен център, Варна става притегателно място за млади и амбициозни българи след Освобождението.
Държавната и местна администрация предоставят отлични възможности за просперитет. 
Именно тези хора са носители на идеите за промяна, за унищожаване на патриархалния ориенталски манталитет и налагане на "българщината", както са се изразявали тогава.
                                                                                                            
Глава първа
ВАРНЕНСКОТО ОБЩЕСТВО СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО

1. Етнодемографски особености
2. Културно-религиозни различия
3. Манталитет
4. Социално-икономически облик

Глава втора
ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ 1878 - 1881 

1. Освобождението на Варна - едно закъсняло пробуждане на "българщината"
2. Начало на политическите борби между либерали и консерватори 
3. Българската кауза във Варна и нейните опоненти
4. Варненският "интелигентен работник" 

Глава трета
ПРИВЪРЖЕНИЦИ И ПРОТИВНИЦИ НА КНЯЖЕСКИТЕ
 ПЪЛНОМОЩИЯ 1881 - 1883 

1. Политическите сили и преврата
2. Настъпление срещу гъркоманите 
3. Приспособяване на варненци към режима

Глава четвърта
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ВЪВ ВАРНА 1883 - 1885 

1. Разцепление на Либералната партия 
2. "Диктатурата" на дядо Колони 
3. Съединената опозиция 

Глава пета
ВАРНА В БЪЛГАРСКАТА КРИЗА 6.IХ.1885 - 9.VIII.1886 

1. "Да подкрепим с оръжие в ръка това народно дело!"
2. Варненци между разочарованието и русофобството 
3. Подновяване на политическата конфронтация 
4. Русофилите в настъпление

 Приложения 
1. План-скица на крепостта Варна (1869) 
2. Генерален план на град Варна (1897) 
3. Статистически данни за населението на Варна (1881-1905) 
4. Населението на Варна по занятие (1881) 

Библиография