Това е първата уебстраница на администрацията, вече не се поддържа от varna-bg
Областна управа
Изкуство
 Варненски хроники
  Контакти

НОВИНИ от Пресслужбата на Областна администрация -   продължи

Областен управител
Главен секретар
Заместник Областни управители
Структура на областната администрация и правилник
С  правилника  се  уреждат  дейността,  структурата, организацията на работа и сьставът на областните администрации.Численост на персонала на Областната администрация на област Варна и на нейните административни звена .
Работно време.
Административни услуги
Списък на Административните услуги, които предоставя администрацията на гражданите и сроковете за тях.
Общините в областта
Адресите, имената и телефоните на кметовете на общините в областта.
Указател на Областната администрация
Най - ползваните телефони
Документи, програми отчети
Текстови документи на планове и отчети на областната администрация
Областта
Описание на историческите, географски и икономически достоинства
Географска, демографска информация
Инициативи
Постоянна благотворителна инициатива  под патронажа на областния управител на Варненска област  в помощ на страдащите от множествена склероза, Инициативен  комитет - учреден на 25 януари 1999 г. Добрин Митев, Илияна Даскалова - Митева, Д-р. Весела Чукурова, Д-р. Надежда Делчева, Спас Спасов

 


 
1997 © www.varna-bg.com 2002 © design Idea team