бързи връзки         К Р А Е З Н А Н И Е
1. Гербовете на Варна - През 1972 г. е обявен национален конкурс за герб на Варна в...
2. Морската  градина - В 1862 г при кметуването на мюлязим Халил ефенди,с заграждането на 10 декара земя с плет от тръни.
3. Градския плаж - Довършени през 1926 год, варненските бани са най-модерните эа времето си
4. Аквариума
- Аквариумът с макет на Черно море е построен през 1906-1910 г., и е открит на 17.9.1932 г.
5. Зоологическата градина - Първият обитател лисицата Милка, подарена  на "Паркове и градини" още през 1950 г ...
6. Евксиноград
- На 16 март 1882 г. Александър Батенберг получава като подарък манастира и всички имоти
7. Побитите Камъни - На 18 километра западно от Варна по стария асфалтов път към София се намира забележителния....
8. Нова хипотеза за Побитите Камъни - Побитите Камъни - Еоценски мехурчести рифове...
Pobitite Kamani - Lower Eocene Bubbling Reefs
9.
Варна - 115 години от  СЪЕДИНЕНИЕТО! - Как беше прокламирано съединението от княз Ал. Батемберг
10.
Тоталитарните паметници
- Паметниците от 1944 до 1989 год. Всяка власт се нуждае от символи, превръщайки героите си в идоли .
11.
Последното пълно слънчево затъмнение  за миналия XX век - По време на взаимното си движение Слънцето, Луната и Земята застанат на една линия  наблю даваме слънчево затъмнение.....
12. Гражданско сдружение" За Варна" - На 20.11.1999 год. в пресцентърът на Ф.К. във Варна се събраха на първа работна среща учредителите на сдружението. г-н. БОРИСЛАВ РАЛЧЕВ .....
14.
Характеристика на Варненска област - Област Варна е разположена в североизточната част на Република България с площ 3 820 км2, което
представлява 3,44 % от територията на страната. Състои се от 12 общини със 158 населени места и население 445 200 жители /представляващо 5,4% от населението на страната /.

15. Характеристика на Добричка област - География на областта, земеделие, туризъм, селско стопанство, промишленост, и др.


   бързи връзки          МЕДИИТЕ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НАСАМ
  1. Вестници на арменски, турски и гърцки  за периода 1896 - 1906 г. - Най-много вестници на арменски, турски и гърцки излизат през периода 1896 - 1906 г
2.
Варненските всекидневници - Варненските всекидневници- библиографска наличност и сигнатури ....

   бързи връзки           Официалната страница на библиотеката
www.libvar.bg
Регионална библиотека "Пенчо Славейков" съхранява и предоставя за ползване книги и периодични издания (цялата продукция на българските издателства след 1945 г. и такива на чужди издателства), ръкописи и архивни документи, албуми, картографски издания, служебни и официални издания, стандарти, нотни издания, грамофонни плочи, аудио и видео касети, компакт дискове, микрофилми и други, набавяни чрез депозит, покупки, дарения. http://www.libvar.bg/library/Всички права запазени
© www.varna-bg.com / 2002 ©