Никола Станев
България под Иго
Възраждане и Освобождение
1393-1878

 

Завоюването на Баканите от турците

Глава 1. Стремителната сила на отоманите
Времена на балканско безсилие (3); Последните кръстоносни походи против отоманите (8); Край на Византия, Падане на Цариград (13); Завоюването на Гърция, Румъния и Сърбия (14); На какво се е дължал за воевателния устрем на турците (18);

Глава 2. Настаняване на турците в България
Турското преселение на Балканите (20); Нов изглед на градовете, ново наименование на реки, планини и места (22); 

Глава 3. Новото обществено и стопанско положение на българите
Подялба на земите (28); Господари и рая (32); Рая безправна (34); Рая привилегирована (35);

Глава 4. Държавна уредба на Турция
Администрация (42); Приспособяване на раята към робския живот (44); Поминък, нрави и обичаи (49);

Глава 5. Народен мироглед 
Народен мироглед (54)

Глава 6. XVII век.- Могъщество и упадък на отоманите
Великолепие и подаръци (60); Турция непризната от европейското право (62); Благоустройство на турската държава (64); Вътрешни недъзи на Турция (65); Сведения от пътешественици за състоянието на държавата и българите (69);

Глава 7. Недоволство на раята и опити за освобождение
Въстание в Търновско (73); Католиците в България и въстанието в Чипровец (74); Намесата на Влашко (79); Потурчване в Чепинско (79а); Въстание в западна България (81); Навлизане на австрийски войски в Македония (81а); Черно робство (83); Бунтовници хайдути (86); Извод (88);

Духовно робство

Глава 8. Подчинение на Българската църква
Унищожение на търновската патриаршия (90); Фанариоти (92); Невежество на гръцкото духовенство (98); Фанариоти - князе (100); Фанариоти в Сърбия и Румъния (101);

Глава 9. Русия и православните християни
"Дядо Иван" на сцената (104); Начало на руско- австрийското съперничество на Балканите (106); Русия, покровителка на православните (109); Кроежи за възтановяването на Византия (110);

Глава 10. Възраждане на еленизма
Външно влияние (112); Преустройство на гръцката школа (113); Елинизация на българите (114); Извод (118);

Възраждане на българския народ

Глава 11. Двигатели на възраждането
Естествена съпротива (119); Съседни влияния (121); Анархия в Турция (кърджалии, Осман Пазвантоглу), опити за реформи (127); Стопански подем на българите (134); Сдружение на еснафите (135); Цариград - център на българските еснафи (137); Организирано овчарство (139); Развитие и организация на търговията (142); Чорбаджийство (143);

Глава 12.    Прояви на възраждането
Пробуда - Първи народен позив Паисий Хилендарски (147);
Просвета- Грамотност, книги и училища (153); Килии (153а); Преустройство на килийното училище (156); Българи в гръцки училища (157); Елино български училища в България (158); Петър БЕРОН (160); Начало на българското светско образование, В. Априлов (161); Първи български педагог- Неофит Рилски (164); Препирня за учебно-възпитателния книжовен език (168); Чужди класни и висши училища, в които учели българчета (172); Начало и развитие на българското средно образование ( 178); Просветителни учреждения за възрастни- читалища, библиотеки, печатници, периодичен печат  и дружества (183);

Глава 13. Изкуство у българите под турско иго
Народна носия, металически изделия, домостроителство, живопис, резба, музика (189); Извод (199);
 
 
 

            Сравнителна Летопис - Дати, събития и имена
 
Georgi Genchev/ www.varna-bg.com © 2000