А Н Т И Ч Н И   Н А К И Т И 
Антична торевтика: IV в.пр.Хр. - VI в.сл.Хр.
зала13
hall13
 

Изложени са най-хубавите експонати от богатата сбирка антични златни накити, притежание на музея. Те са открити в Одесос, околността му и намиращият се в нея античен град Марцианопол. Това обстоятелство засилва значението им, на свидетелство за естетическия вкус и материалните възможности на населението в този район през Античността.
Изложени са най-хубавите експонати от богатата сбирка антични златни накити, притежание на музея. Те са открити в Одесос, околността му и намиращият се в нея античен град Марцианопол. Това обстоятелство засилва значението им, на свидетелство за естетическия вкус и материалните възможности на населението в този район през Античността.
Сред разнообразните по форма пръстени, обеци и гривни изпъква уникалния комплект на млада тракийка от Одесос: огърлица с висулка глава на бик и две обеци - миниатюрни статуетки на богинята на победата Нике. Обеците са изработени в края на IV или в началото на III в.пр.Хр. и са най-хубавите представители на бижутерийното производство с този сюжет.Много редки са кръглите филигранни обеци, намерени в Одесос, Галата (IV - III в.пр.Хр.), огърлицата с медальон с релефно изображение на Ерос и две богини  (III - II в.пр.Хр.), тракийската фибула и гривна от с. Долище и др.
Съкровище намерено във Варна (извън територията на античния град) разкрива възможностите и естетическите вкусове на населението от късноантичната епоха - V-VI в.сл.Хр. То се състои от ажурни гривни, украсени с перли и зелен емайл, ажурна диадема с перли, голям кръст от огърлица с богата украса от емайл и полускъпоценни камъни и фрагменти от други златни накити.Освен това съкровище за разпространението на християнството свидетелства и единствения намерен досега комплект от алабастрова, сребърна и златна мощехранителници, датиращи от IV - V в.сл.Хр. намерени в раннохристиянска базилика в м. Джанавара - околността на Одесос.
 Находките от раннохристиянски гроб, разкрит в Марцианопол - златни фибула, тока, накрайник за колан и амулет, датирани от IV в.сл.Хр. са още едно потвърждение за разпространението на християнството по Западното Черноморие.
Единствен в света е и показаният комплект от раннохристиянски мощехранителници – алабастрова, сребърна и златна от IV – V в., намерени в църква от това време в м. Джанавара край Одесос.
Много редки са кръглите филигранни обеци от Одесос, Галата (IV в. V в огърлицата с медальон с Ерос (III - II в. пр. Хр.), късноантичния комплект от Марцианопол (IV в.) от златна фибула, тока, накрайник за колан и амулет, тракийска фибула и гривна от с. Долище (V в. пр. Хр.) и др.

 


 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 16 17 18 22 24 25 26 29 32
 
А р х е о л о г и ч е с к и    м у з е й   В а р н а
www.varna-bg.com © 1997, 2000; 2002