Р И М С К А   Е П О Х А
Одесос по време на римското владичество (I - III в.)
зала 14
hall 14
 
Още през зимата на 72 -71г.пр.Хр.  Одесос за кратко е овладян от римските легиони. През втората половина на I в.пр.Хр. и началото на I в.сл.Хр. градът остава под протекцията на запазилите самостоятел - ност тракийски царства. Чак в 15г. сл.Хр., със създаването на римската провинция Мизия,

Одесос окончателно е включен в пределите на Империята.
Той не загубва предишното си значение на пристанищен, търговски, производствен и културен център. В залите са представени вносни амфори, керамика, бронзови и стъклени съдове, лампи, накити от бронз, гагат и кехлибар.

 
 За широките мащаби на търговската  дейност са показателни бронзовите везни  и теглилки, оловните търговски пломби,  част от надпис с държавния ценоразпис на  стоките от 301 г.сл.Хр. на император  Диоклетиан,  оловни слитъци - внос от  Испания и др.
 За ежедневния бит на гражданите на Одесос през I - III в. са показателни писмените принадлежности - стилуми, мастилница, пергел, бръснач, зарчета и пулове за игра, дванадесетостенен зар с букви , използван за гадание и др.
Развива се  местно производство на: керамика, стъклени съдове, бронзови и златни накити. Добре развито е било и каменоделството - надгробни плочи, колони и капители за строителството и др. Културният живот и спорта са засвидетелствани от лампи - театрални маски, сребърна статуетка на актьор, спортни принадлежности - тежести за вдигане и хвърляне, бронзови стригили, релефи
със спортни сцени и надгробен паметник на атлет.
Специално внимание е било отделяно на цирковите и гладиаторските борби.
Мраморни надписи -афиши” за гладиаторски борби
показват, че и тези зрелища на са били чужди на жителите на древния Одесос.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 16 17 18 22 24 25 26 29 32
 
А р х е о л о г и ч е с к и    м у з е й   В а р н а
www.varna-bg.com © 1997, 2000; 2002