ПРАИСТОРИЯ
зала 7
hall 7
 
731_191.jpg (11168 bytes)
В зала Nо 7 са подредени други  видове предмети, намерени в некропола. Избрани образци от  повече от 160 намерени медни предмети показват разнообразието на сечива и накити, намерени в некропола. Голямото количество медни сечива, разнообразието на формите подчертават наличието на голям металообработващ център.Втората редица витрини са заети от предмети от камък, кремък и минерали. Няколко съвършено полирани каменни брадви, огромните кремъчни  пластини с дължина до 40 см, непознати досега от други селища и некрополи, мънистата от халцедон, чиято твърдост е близка до диаманта показват високото умение на древния майстор в изработката на предмети от всякакъв материал.
731_201.jpg (7634 bytes)
Мраморен рог-ритон
Костена игла за коса

 Варненският некропол остава до сега без аналог с богатствата си в археологическите открития за епохата. Предизвикал с откриването си невероятно много научни емоции, той се превърна в сензацията на учения свят и бе обявен за “археологическото откритие” на века. Значителното богатство на метал-злато и мед, открити във Варненския некропол, потвърди по безспорен начин, че люлката на най-ранното металодобиване и  металообработване в Древния свят се намира по западния бряг на Черно море. Става дума за грамадни за времето си количества мед, добивана и обработвана в териториите, принадлежащи на Западното Черноморие.

731_25.jpg (7600 bytes)
Меден връх на копие
731_28.jpg (14762 bytes)
Минерални маниста
733_10a.jpg (14206 bytes)
Маниста от малахит и спондилос
733_4a.jpg (13673 bytes)
Медни брадви
731_18.jpg (10554 bytes)
Мраморен съд
733_6a.jpg (12651 bytes)
Медни брадви

Варненският некропол доказа напълно предполаганата и преди възможност за значителна професионална и социална диференциация в общностите на късноенеолитната култура. Тази диференциация показва значително напреднал стадий в развитието на ранните общества, който води до образуването на държавни организации. Очевидно е, че през втората половина на V и началото на IV хил. пр.  Хр.  вече е създадена такава организация на обществото, която може да осигури взаимодействието на производители на селскостопанска продукция и на рудари и металурзи.Заедно с тях се развива и групата на търговците на метал и екзотични южни изделия от раковини. От тук до създаването на държавна организация има само една крачка.
Варненският некропол повдигна още веднъж въпроса за мястото на Черно море в историческото развитие на древните азиатски и европейски народи. Безспорно той показва една висока степен на организация на обществото, и то на общество разположено на морския бряг. Времето на неговото създаване е  по-ранно от времето на месопотамската и египетската цивилизации.
Големият интерес към некропола предизвика необходимостта от организирането на специални изложби, които под надслов “Най-старото злато в света. Първата европейска цивилизация”, гостуваха в редица страни в света: Япония, Германия, Франция, Израел, САЩ и др.

   
А р х е о л о г и ч е с к и    м у з е й   В а р н а
www.varna-bg.com © 1997, 2000; 2002